Pranešėjas

Kurį adresatą turėtum rinktis tu?

LLJ VALDYMO ORGANŲ
ATSAKOMYBĖS SRITYS

LLJ Pirmininkas(-ė) – organizacijos veikla, Valdybos narių veikla.

LLJ Tarybos seniūnas(-ė) – organizacijos veikla, Tarybos veikla, Tarybos narių veiklą, Pirmininko ir Valdybos narių veikla, Kontrolės komisijos veikla, Kontrolės komisijos pirmininko ir narių veikla.

LLJ Kontrolės komisijos pirmininkas(-ė) – organizacijos veikla, Pirmininko ir Valdybos narių veikla, Tarybos veikla, Tarybos seniūno ir narių veikla.

Pranešėjo sistema pateiktos užklausos/nusiskundimai nebus peržiūrimos ar svarstomos dviejų savaičių bėgyje iki eilinės/neeilinės LLJ Sueigos. Norint pateikti užklausą/nusiskundimą šio laikotarpio metu, reikia užpildyti specialią formą pateiktą apačioje bei ją išsiųsti LLJ Kontrolės komisijai.