Biuras

LIETUVOS LIBERALAUS JAUNIMO

BIURAS

Biuras yra Valdybos sprendimus įgyvendinantis organas, jį sudaro LLJ nariai ir LLJ darbuotojai. Biuras yra tvirtinamas Valdybos sprendimu praėjus ne daugiau nei 30 dienų nuo Sueigos. Biuro įgaliojimai baigiasi kartu su Valdybos kadencija. Biuro nariai yra atskaitingi ir atsakingi Valdybai.

Augustina Aleknaitė

+370 602 64664

Gabrielė Balionytė

+370 640 93881

Mantė Balnaitytė

+370 608 80443

Linas Dervinis

+370 682 40711

Smiltė Domeikytė

+370 658 48107

Auksė Kazakaitytė

+370 623 97689

Vilhelmas Lingaitis

+370 624 48866

Audronė Marcinkevičiūtė​

+370 635 97889

Anetė Pargaliauskaitė

+370 601 00899

Greta Pinelytė

+370 648 31577

Denas Ražinskis

+370 643 18457

Emilija Roličiūtė

+370 607 80389

Ričardas Spiečius

+370 694 25999

Samanta Tamkutė

+370 635 62334

Nauris Vecrumba

+370 604 41744

Dovydas Višumirskis

+370 692 37930