Dokumentai

vEIKLOS
DOKUMENTAI

Dokumentai, apibrėžiantys organizacijos veiklos principus ir reglamentuojantys su veikla susijusius procesus.

Veiklos
ataskaitos

Pirmininkų ketvirčio, veiklos ir finansinės ataskaitos.

 

POZICIJOS IR REZOLIUCIJOS

LLJ Sueigoje patvirtintos pozicijos ir rezoliucijos.

Valdybos dokumentai

Valdybos posėdžių protokolai. 

Tarybos dokumentai

Tarybos posėdžių protokolai.