Veiklos dokumentai

Įstatai

LLJ Įstatai – aukščiausias organizacijos dokumentas, nusakantis jos veiklos principus, struktūrą, narių teises ir pareigas.

2021–2025 M. STRATEGIJA

Dokumentas, apibrėžiantis organizacijos viziją, misiją ir numatantis galimas tolimesnes veiklas.

Sueigos darbo reglamentas

Reglamentas, nustatantis Sueigos darbo organizavimo ir kitas su Sueigos veikla susijusias
procedūras.

Asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Programinės nuostatos

Dokumentas, apibrėžiantis LLJ požiūrį ir ideologinę poziciją svarbiausiais visuomenės ir valstybės gyvenimo klausimais.

Galimybių paketas

Visos organizacijos teikiamos naudos ir galimybės mūsų nariams. Tai patogus mūsų organizacijos pristatymo įrankis naujiems organizacijos nariams ar interesantams.

Naujoko atmintinė

Įrankis, padedantis naujiems organizacijos nariams greičiau integruotis ir per kelias minutes sužinoti pagrindinę informaciją apie LLJ.

Pirmininko pradžiamokslis

Dokumentas, kuriame randama visa pirminė informacija apie pirmininkavimą organizacijoje bei patarimai, padedantys efektyviau vadovauti skyriui.