Taryba

LIETUVOS LIBERALAUS JAUNIMO

TARYBA

Taryba yra kolegialus organas sudarytas iš 7 narių, renkamų Sueigoje vienerių metų kadencijai bei Sueigos patvirtintų skyrių atstovų. Taryba svarsto LLJ strategiją, steigia darbo grupes ir tvirtina jų nuostatus, pripažįsta kitas teritoriniu principu veikiančias iniciatyvines grupes Skyriais, teikia rekomendacijas Pirmininkui bei gali reikšti nepasitikėjimą Pirmininku Sueigai.

Milda
Zaicevaitė

Tarybos Seniūnė

+370 679 09208

Tadas
Ambrozaitis

Tarybos narys

+370 614 19996

Justė Baltrušytė-Baltrušaitytė

Tarybos narė

+370 620 53192

Dominykas
Gūra

Tarybos narys

+370 690 04630

Vakaris
Jočeris

Tarybos narys

+370 619 30959

Mėja
Kančauskaitė

Tarybos narė

+370 630 40389