Pirmininkas

Umberto Masi

Umberto Masi

Pirmininkas

Pirmininkas

Umberto Masi

Pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas. Jis kartu yra ir Valdybos pirmininkas. Sueigoje Pirmininkas renkamas vienerių metų kadencijai. Kartu su Valdyba jis yra atsakingas už LLJ veiklos organizavimą ir jo tikslų įgyvendinimą, veikia LLJ vardu sudarant sandorius iratstovauja LLJ teisme, valstybės valdžios, valdymo, kitose nacionalinėse ir tarptautinėse institucijose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, atsako už LLJ lėšų apskaitą ir tvarkymą.