Veiklos dokumentai

LLJ Įstatai - aukščiausias organizacijos dokumentas, nusakantis jos veiklos principus, struktūrą, narių teises ir pareigas.
LLJ Strategija - dokumentas, apibrėžiantis organizacijos viziją, misiją ir numatantis galimas tolimesnes veiklas.
Šis reglamentas reglamentuoja Sueigos šaukimo, vedimo ir sprendimų priėmimo, Sueigos darbo organizavimo ir kitas su Sueigos veikla susijusias procedūras.
LLJ Asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas.

LLJ kontaktiniai duomenys:

Adresas: Konstitucijos pr. 23, LT- 08105, Vilnius, Lietuva
El. paštas: info@laisve.lt

 

LLJ rekvizitai:

Lietuvos liberalus jaunimas
AB SEB bankas LT86 7044 0600 0130 4461
Įmonės kodas: 191938477