Veiklos dokumentai

LLJ Įstatai – aukščiausias organizacijos dokumentas, nusakantis jos veiklos principus, struktūrą, narių teises ir pareigas.
LLJ Strategija – dokumentas, apibrėžiantis organizacijos viziją, misiją ir numatantis galimas tolimesnes veiklas.
Šis reglamentas reglamentuoja Sueigos šaukimo, vedimo ir sprendimų priėmimo, Sueigos darbo organizavimo ir kitas su Sueigos veikla susijusias procedūras.
LLJ Vizualinio identiteto vadovas – dokumentas, kuris padeda išlaikyti organizacijos vientisumą ir formuoti jos atpažįstamumą.
LLJ Programinės nuostatos – dokumentas, apibrėžiantis LLJ požiūrį ir ideologinę poziciją svarbiausiais visuomenės ir valstybės gyvenimo klausimais.
LLJ Regionų marketingo strategija – rekomendacinio pobūdžio dokumentas, padėsiantis skyriams įgyvendinti sėkmingą marketingo krypties veiklą.
LLJ Asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas.
Galimybių paketas – vienoje vietoje surinktos mūsų organizacijos teikiamos naudos ir galimybės mūsų nariams. Tai patogus mūsų organizacijos pristatymo įrankis naujiems organizacijos nariams ar interesantams.
Naujoko atmintinė – tai įrankis, padedantis naujiems organizacijos nariams greičiau integruotis ir per kelias minutes sužinoti pagrindinę informaciją apie LLJ.
Pirmininko pradžiamokslis – dokumentas, kuriame randama visa pagrindinė, pirminė informacija apie pirmininkavimą organizacijoje bei patarimai, padedantys efektyviau vadovauti skyriui.

LLJ kontaktiniai duomenys:

Adresas: Konstitucijos pr. 23, LT- 08105, Vilnius, Lietuva
El. paštas: info@laisve.lt

LLJ rekvizitai:

Lietuvos liberalus jaunimas
AB SEB bankas LT86 7044 0600 0130 4461
Įmonės kodas: 191938477