Struktūra

PIRMININKAS

Tai – vienasmenis LLJ valdymo organas, Sueigos renkamas vienerių metų kadencijai. Pirmininkas vadovauja LLJ Valdybos ir LLJ Biuro darbui, atstovauja organizaciją santykiuose su kitomis organizacijomis, įvairiomis institucijomis bei struktūromis.

VALDYBA

Tai viena pagrindinių organizacijos struktūrų, drauge su LLJ Pirmininku ir LLJ Biuru veikianti komanda, kurios nariai koordinuoja vis skirtingą veiklos sritį. LLJ Valdyba formuoja jos veiklos kryptis, planuoja ir įgyvendina organizacijos veiklas, padeda LLJ skyriams ir jų nariams įgyvendinti savo idėjas.

LLJ Valdyba – tai Pirmininko politinio pasitikėjimo komanda.

BIURAS

Tai bendra LLJ savanorių komanda, nepririšanti narių prie konkrečių sričių, o leidžianti išbandyti save skirtingose veiklose ir nuolat prisidėti prie organizacijos tobulėjimo. Tai galimybė nariams atrasti save organizacijoje, prisidėti prie daugiau skirtingų veikos sričių, dirbti vienoje komandoje, gauti mokymus, konsultacijas ir turėti vadovą, kuris nuolat užsiimtų ties tikslingu biuro darbu. Taip pat biuro nariai galės tiesiogiai daryti įtaką LLJ veiklai.

KONTROLĖS KOMISIJA

Kontrolės komisija prižiūri pagrindinių valdymo organų veiklą. LLJ Kontrolės komisija Pirmininko teikimu yra tvirtinama ir atšaukiama Sueigos trejų metų kadencijai. Ji kontroliuoja LLJ ūkinę bei finansinę veiklas, prižiūri LLJ įstatų laikymąsi, teikia Sueigai ataskaitas bei sprendžia organizacijoje kilusius ginčus.

TARYBA

LLJ Taryba yra vienerių metų kadencijai renkamas organizacijos organas, sudarytas iš 13 LLJ narių. Jos funkcijos apima LLJ Pirmininko ir LLJ Valdybos veiklos stebėjimą ir vertinimą, strateginių krypčių ir gairių formavimą bei įtvirtinimą.

LLJ kontaktiniai duomenys:

Adresas: Konstitucijos pr. 23, LT- 08105, Vilnius, Lietuva
El. paštas: info@laisve.lt

LLJ rekvizitai:

Lietuvos liberalus jaunimas
AB SEB bankas LT86 7044 0600 0130 4461
Įmonės kodas: 191938477