Vilniaus miesto savivaldybei išdavus leidimą, rugsėjo 9 d. 12 val. Lietuvos liberalus jaunimas šalia Lietuvos Respublikos Prezidentūros organizuoja palaikymo akciją teisės viršenybei ir demokratijai. Akcija organizuojama dieną prieš planuojamą Lietuvos šeimų sąjūdžio mitingą prie LR Seimo. Tokia data pasirinkta siekiant išvengti galimų konfrontacijų ir atsižvelgiant į savivaldybės rekomendacijas, nes nors leidimas mitinguoti Lietuvos šeimų sąjūdžiui išduotas nebuvo, galimai to bus nepaisoma.

Šia akcija Lietuvos liberalus jaunimas siekia išreikšti susirūpinimą rugpjūčio 10-osios nakties įvykiais, kurių metų kilo riaušės ir buvo sužaloti pareigūnai, ragina protestuoti laikantis įstatymų bei vengiant įžeidžios retorikos. Taip pat vienas iš akcijos tikslų yra paraginti Prezidentą, kaip valstybės vadovą ir teisės viršenybės bei konstitucinės sąrangos garantą, griežtai pasmerkti bet kokius smurto protrūkius mitingų metu, reaguojant ne vien socialinio tinklo Facebook įrašais. Prie akcijos kviečiami prisijungti visi norintys.

„Rugpjūčio 10 dieną prie LR Seimo įvykusios riaušės mus sukrėtė kaip bendruomenę, kaip Lietuvos piliečius. Dieną vykęs mitingas buvo kupinas įžeidžios retorikos, galimybių pasai ir vakcinacija buvo prilyginami Holokaustui, aikštėje stovėjo kartuvės, o iš tribūnų pasisakinėjo abejotinos reputacijos ar net priešiškoms Lietuvai valstybėms dirbantys asmenys. Vakarop buvo pažeidinėjami įstatymai apsupant Seimą, neleidžiant parlamentarams palikti pastato, o galiausiai kilo riaušės, kurių metu buvo sužeista keliolika pareigūnų“ – teigė Lietuvos liberalaus jaunimo pirmininkas Lukas Stravinskas.

Lietuvos liberalus jaunimas siekia parodyti, jog tautos balsas – nėra vienas monolitas ir tai, kad jis ne taip paprastai pasisavintinas, norint įgyvendinti savo politinius tikslus. „Kviečiame visuomenę vadovautis teisėtai ir demokratiškai išrinktos valdžios sprendimais, jiems nepritariant protestuoti taikiai, paisant įstatymų“ – teigiama organizacijos pranešime.

Organizacija taip pat nepritaria Vilniaus miesto savivaldybės sprendimui neišduoti leidimo Lietuvos šeimų sąjūdžio inicijuojamam mitingui. Suprasdami provokacijų ar riaušių tikimybę, ragina rasti kitą tinkamą vietą taikiam mitingui. Konstitucinė teisė protestuoti ir reikšti savo nuomonę, neturėtų būti varžoma.