Lietuvos liberalaus jaunimo atviras laiškas prezidentui

Gerbiamas Lietuvos Respublikos prezidente, „šiandien aš stoju į kunigo Toliato pusę pirmiausia todėl, kad stoju į jo pusę, kaip žmogaus pusę“, – tokiais žodžiais vakar Jūs išreiškėte paramą žmogui, kuris susidūrė su nepamatuotu visuomenės spaudimu, kuris kartais iš tiesų buvo agresyvus ir žeminantis ne tik kunigą A. Toliatą, bet ir kitų krikščionių ar kitą tikėjimą išpažįstančių asmenų įsitikinimus.

Yra svarbu ir teisinga, kad Lietuvos Respublikos prezidentas reaguoja į įvykius šalies viduje ir jos viešojoje erdvėje bei stoja ginti silpnuosius. Tačiau akivaizdu, kad šie paskutiniųjų savaičių įvykiai ir diskusijos viešojoje erdvėje nėra apibrėžtinos kaip „viešoji inkvizicija“ prieš kunigą Toliatą ir asmenis, kurie turi alternatyvią nuomonę lyčiai neutralios partnerystės įteisinimui ar Stambulo konvencijai.

Pristatant situaciją taip, visiškai užmirštama ir iš šios skandalingos ir itin įtemptos situacijos visuomenėje dar stipriau engiama ir žeminama ir taip su dideliais iššūkiais susidurianti LGBT+ bendruomenė. Teiginiai, kad yra persekiojama viena grupė, šiuo atveju, kunigai ir tikintieji, tik prisideda prie visuomenės skaldymo ir didesnių įtampų atsiradimo.

Norime priminti, kad vis dėlto, kitoje pusėje, kuri palaiko tos pačios lyties partnerystę, Stambulo konvenciją, taip pat yra puolamų žmonių, jiems grasinama, atvirai skleidžiama neapykanta jų atžvilgiu. Kartais net ir didesnė, negu tiems, į kurių pusę Jūs stojote.

Rinkiminės kampanijos metu, kai dar tik kandidatavote į Lietuvos Respublikos prezidento postą, minėjote, kad, jeigu būtų galimybė ir proga, įsisegtumėte vaivorykštės vėliavos ženklelį, taip išreikšdamas paramą šiai bendruomenei. Tada, kai tos paramos šiai bendruomenei reikia bene labiausiai mūsų valstybės istorijoje, Jūs nusprendėte būti ne tuo, kuris ieško vienybės, bet tuo, kuris įkala dar didesnį pleištą mūsų visuomenėje pasirenkant tik vieną gintiną pusę ar bendruomenę. Tada jau nebesvarbu, kokio klausimo kontekste tai padaroma.

Šiandien, kaip niekada anksčiau, yra reikalingas Jūsų ryžtas ir drąsa išreiškiant paramą ne konkretiems asmenims, bet žmogiškumui plačiąja prasme, pasmerkiant patyčias ir nekultūringą, grubią ir žeminančią diskusijų kultūrą mūsų visuomenėje. Patyčių kultūra ir Jūsų įvardinta „viešoji inkvizicija“ nėra nusistačiusi tik prieš Bažnyčią – ji persekioja ir LGBT+ bei juos palaikančius asmenis. „Viešoji inkvizicija“ nėra vienos konkrečios pažiūrų asmenys. Tai yra visur slypintis pavojus mūsų visų viduje, baimė, pyktis, ir neapykanta, jausmas, kuris visada tūno visuomenėje ir tik laukia progos, kada šis gali rasti vienokią ar kitokią auką ir naudotis mūsų žmogiškais instinktais.

Kai Jūs sakote, kad stojate į Toliato pusę, mes sakome, kad stojame ne į Tomo Vytauto Raskevičiaus ir LGBT+ bendruomenės pusę, bet tiek į tikinčiųjų, kurių įsitikinimai yra neadekvačiai pašiepiami viešojoje erdvėje, tiek į tų, kurie neturi galimybės savo meilės įprasminti teisine forma. Kritika ir laisvė reikšti savo nuomonę yra kiekvienos demokratinės valstybės pamatas. Nesutikimas nereiškia neapykantos ar asmens nurašymo – tik tai turi būti daroma pagarbioje formoje.

Jūs į viešąją erdvę iškėlėte Gerovės Valstybės principą ir viziją, kuriuo turėtų vystytis mūsų šalis. Valstybėje, kurioje dirbtinai kuriamos įtampos ir rengiamos akcijos prieš asmenį, kuris vadovauja Lietuvos Respublikos Žmogaus teisių komitetui, dėl jo tapatybės ir toliau gilina skirtį tarp mūsų visų bei reikalauja ryžtingo Jūsų atsako ir parodymo, kad Gerovės valstybėje nėra vietos neapykantai.

Tyla ir tolimesnis vienos grupės palaikymas šitos situacijos kontekste reikš, kad Jūsų Gerovės valstybės samprata yra partikuliaristinė ir diskriminacinė – prezidente, būkite lyderis, kuo Jus mato didžioji visuomenės dalis. Kitokiu atveju, liberali mūsų visuomenės dalis gaus nemalonų, bet aiškų signalą, kad Gerovės valstybėje vietos visiems nėra.

Straipsnis: https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1355848/lietuvos-liberalaus-jaunimo-atviras-laiskas-prezidentui