Vilniaus liberalus jaunimo organizacijos nariai dalyvavo Lietuvos liberalaus jaunimo inicijuotame projekte ,,Jaunimo lyderis tavo mieste‘‘. Šio projekto tikslas buvo suteikti žinias, naujas kompetencijas, kurios padėtų atrasti ir išsigryninti problemas, su kuriomis susiduria jaunimas Vilniaus mieste, ugdyti solidarumo supratimą ir keistis gerosiomis praktikomis kartu su kitų miestų kolegomis.

Projekto metu Vilniaus liberalaus jaunimo organizacija kartu su Lietuvos liberalaus jaunimo atstovais gilinosi į solidarumo reikšmę jaunimo politikoje, į tai, kaip šis visuomeninis reiškinys gali turėti teigiamą poveikį ne tik organizacijos viduje, bet ir kasdieniniame gyvenime. Vilniaus liberalaus jaunimo nariai vieningai sutarė, jog solidarumas yra viena iš pagrindinių vertybių jungianti mūsų skyriaus narius siekiant sudominti ir įtraukti kuo daugiau jaunų žmonių į politinį gyvenimą bei apskritai į aktyvią visuomeninę veiklą.

Vilniaus liberalaus jaunimo organizacija yra viena aktyviausių ir didžiausių nevyriausybinių jaunimo organizacijų Vilniuje, ji savo veiklą vykdo ir karantino metu organizuodama diskusijas su organizacijos savanoriais jaunimo, Lietuvos ir pasaulio politikos klausimais, rengia įvairius renginius, siekdama išplėsti savanorių žinių spektrą, kurios galėtų pasitarnauti ne tik organizacijos veiklose, bet ir asmeniniame gyvenime.

Lietuvos liberalaus jaunimo organizuotame projekte „Jaunimo lyderis tavo mieste‘‘, Vilniaus liberalaus jaunimo nariai, kartu su kolegomis iš kitų miestų, kaip vieną iš opiausių jaunimo problemų ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje, įvardino jaunimo nedarbą. Vyko diskusijos, kaip šią problemą būtų galima spręsti bendradarbiaujant su verslu ir Lietuvos Respublikos institucijomis. Nors ši problema ir nėra nauja, tačiau iki šiol išliko opi Vilniuje. Projekto metu pavyko sugalvoti, kaip Vilniaus liberalaus jaunimo organizacija galėtų prisidėti prie šios problemos sprendimo, organizacijos nariai diskutuodami ir kurdami veiklos planus suprato, kad reikia auginti ir plėtoti ryšius tarp vietos verslų ir jaunimo organizacijų taip padedant įmonėms atrasti jaunus, motyvuotus ir kompetencijas turinčius jaunuolius, kurie vėliau galėtų be problemų įsitvirtinti darbo rinkoje. Diskusijoje taip pat buvo aptarta galimybė Vilniaus liberalaus jaunimo organizacijai inicijuoti diskusijas tarp vietos verslininkų ir jaunimo organizacijų, siekiant išsiaiškinti problemas kylančias įdarbinant jaunimą ir inicijuoti projektus, kurie padėtų pakeisti egzistuojančią įstatyminę bazę. Viso projekto metu skyriaus nariai stropiai gilinosi į kiekvieną iškeltą problemą ir ieškojo alternatyvų, kaip ją pakeisti, o  Lietuvos liberalaus jaunimo atstovai padėjo rasti geriausius sprendimus, kuriuos galėtume įgyvendinti ateityje, siekiant įgyvendinti projekto metu sukurtus veiklos planus.

Šis projektas buvo ne tik naudingas gilinant ir plečiant Vilniaus liberalaus jaunimo organizacijos savanorių žinių spektrą ir kompetencijas, bet ir padėjo išgryninti problemas, su kuriomis susiduria jaunas žmogus, todėl būtinai sieksime, kad šios idėjos būtų įgyvendintos netolimoje ateityje. Esame dėkingi ir džiaugiamės, kad turėjome galimybę dalyvauti šiame projekte, praplėsti savo turimas bei įgyti naujų žinių, o vėliau jas perduoti kitiems organizacijos savanoriams, kuriems nepavyko sudalyvauti projekte. Tikimės, kad šis projektas Vilniaus liberalaus jaunimo organizacijos narius dar labiau paskatino gilintis į esamas problemas Vilniuje, ieškoti jų sprendimo būdų ir kartu su kitomis organizacijomis ir institucijomis efektyviai jas spręsti.

 

Renginys finansuojamas Europos solidarumo korpuso lėšomis.

 

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.