Jaunimas pateikė pasiūlymus partijoms: kviečia skaitmenizuoti valstybinį sektorių ir užtikrinti medikų savivaldą

Iki LR Seimo rinkimų likus mažiau nei penkiems mėnesiams ir partijoms intensyviai jiems besiruošiant, Lietuvos liberalus jaunimas pateikė savo pasiūlymus Lietuvos politinių partijų rinkiminėms programoms. Pasiūlymai buvo išsiųsti visoms partijoms, turinčioms atstovų parlamente, nepriklausomai nuo jų pažiūrų.

Lietuvos liberalus jaunimas, pateikdamas savo pasiūlymus partijoms, tikisi, kad taip joms bus lengviau suprasti, kas yra aktualu jaunam žmogui. „Mano nuomone, tokiu būdu mažinama atskirtis tarp rinkėjo ir politiko, atsiranda nuomonių gausa, o ir pačioms partijoms, nereikia nieko daryti, kad tas nuomones surinktų. Tikimės, jog bent į dalį pasiūlymų bus atsižvelgta” – teigia Lietuvos liberalaus jaunimo pirmininkas Lukas Stravinskas.

Jaunimas savo pasiūlymuose akcentuoja modernizacijos valstybiniame sektoriuje ir biurokratijos mažinimo svarbą. Partijos kviečiamos būti ryžtingos ir visą dokumentaciją perkelti į elektroninę erdvę, taip sumažinant tiek laiko, tiek finansinius kaštus. Tarp pasiūlymų daug dėmesio skiriama ir sveikatos apsaugos klausimams, kurie užklupus pandemijai yra kaip niekad aktualūs. Akcentuojama, medikų savivaldos svarba, pasak jaunimo, sprendimai kuo dažniau turi kilti iš apačios ir nebūti nuleidžiami iš viršaus. Nepamirštamas ir švietimas bei mokytojų prestižo klausimas. Partijos raginamos panaikinti jungtines klases regionų mokyklose, kurios neužtikrina tinkamo mokinių paruošimo bei sukelia mokytojui daugiau sunkumų dirbti. Didesnį dėmesį raginama skirti kultūrai.

„Jaunimui jau pabodo tyliai krautis lagaminus ir emigruoti. Matome, kad jaunimo įsitraukimas į rinkimus tendencingai didėja, Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, 2019 m. gegužės 12 d. vykusiuose LR Prezidento rinkimuose ir referendumuose balsavo rekordinis skaičius jaunų žmonių – net 46%. Todėl manome, kad partijos bus linkusios vis labiau įsiklausyti į jauno žmogaus pasiūlymus ir juos įgyvendinti” – teigia Lukas Stravinskas.

Kad svarbu, jog jaunimas reikštų savo nuomonę, sako ir Liberalų Sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen: „Liberalų sąjūdis visada buvo už realų jaunų žmonių įtraukimą į politiką. Dėl to mes kartu su jaunaisiais liberalais šių metų pradžioje iniciavome Konstitucijos pataisas, kad į Seimą būtų galima kandidatuoti nuo 21 metų. Dabartiniuose jaunųjų liberalų pasiūlymuose yra labai daug racionalių minčių. Nemažai pasiūlymų dalis sutampa su mūsų rinkimine programa, dėl kitų diskutuosime su kolegomis, tikiu, taip pat įtrauksime.”

Džiaugiamasi ir jaunimo susirūpinimu aplinkosauga: „Jau daugelį metų Lietuvos žaliųjų partija aktyviai veikia siekdama paskatinti aplinkosauginį sąmoningumą ir atitinkamą politinį veikimą, todėl itin pozityviai nuteikia tai, kad ir tarp Lietuvos liberalaus jaunimo pateiktų siūlymų rikiuojasi ir ypač aktualūs klimato kaitos ir aplinkosaugos klausimai. Natūralu, kad jauniems žmonėms tai vienas svarbiausių politinės darbotvarkės elementų. Tai puikiai iliustruoja tiek visuomenės nuomonės tyrimai, tiek per pasaulį nusiritusi jaunųjų klimato aktyvistų banga” – teigia Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Remigijus Lapinskas. 

Jaunimo pateikti pasiūlymai apima šešias valstybės gyvenimo sritys: ekonomiką, žmogaus teises, aplinkosaugą, kultūrą, švietimą ir sveikatos apsaugą – iš viso dokumentą sudaro daugiau nei 65 idėjos, ypač aktualios jaunimui.

Lietuvos liberalus jaunimas – savarankiška, nepartinė jaunimo organizacija, vienijanti liberaliai mąstančius jaunus žmones visoje Lietuvoje.