Balandžio 14 dieną, Pavasario akademijos metu vyks neeilinė sueiga, kurioje bus sprendžiami svarbiausi organizacijos klausimai. Neeilinė sueiga yra atvira visiems organizacijos nariams bei svečiams.

Neeilinės sueigos darbotvarkė:

14:00-14:10 Registracija
14:10-14:15 Neeilinės sueigos atidarymas
14:15-14:20 Darbotvarkės tvirtinimas
14:20-14:25 Pirmininkų, sekretoriato, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai
14:25-14:45 2017 ir 2018 finansinių ataskaitų pristatymai
14:45-14:50 Kontrolės komisijos išvados
14:50-14:55 Balsavimas dėl 2017 ir 2018 finansinių ataskaitų 
14:55-15:05 LLJ logotipas
15:05-15:10 Kiti klausimai
15:10-15:15 Neeilinės sueigos uždarymas

Registracija į neeilinę sueigą:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc40o8TDWTrwRgGUrQxXTCz0PNAB2QBQk-5MSJqkGS-e5eBiA/viewform?usp=sf_link

Registracija užsidaro balandžio 6 dieną 24 val.

LLJ Pavasario akademija – kasmetinis Lietuvos liberalaus jaunimo (LLJ) renginys, siekiantis praktiškai prisiliesti prie Lietuvos politikos bei ideologinio švietimo.
Čia susirinkę organizacijos nariai bei liberalizmu besidomintis jaunimas tris dienas turi galimybę gilinti savo žinias ideologijų, ekonomikos bei tarptautinės politikos srityse. Taip pat diskutuoti aktualiomis liberaliam žmogui temomis bei tvirtinti ryšius tarp LLJ skyrių.
LLJ pavasario akademija šiais metais vyks balandžio 12 – 14 dienomis, Kėdainių rajone, kaimo turizmo sodyboje – Graikinė.

Registracija į akademiją: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8WowZvyRDqGFuqiaL43ZGa0w04rGwOEs63hHP-CRN7I-YWg/viewform?usp=sf_link
DALYVIO MOKESTIS: 10 eurų