UPDATE: kviečiame susipažinti su 2016 metų veiklos ir finansinių rezultatų ataskaita!

 

 

Jau šį šeštadienį visi aktyviausi Lietuvos liberalaus jaunimo nariai rinksis 29-oje Sueigoje!

Sueiga vyks nuo 9:00, Saulėtekio al. 9, Vilniuje

Sueigos darbotvarkės projektas:

9:00-11:00   Registracija
11:00-11:20 Sueigos atidarymas, svečių sveikinimai.

11:20-11:35 Sueigos pirmininkų, sekretorių ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai, Sueigos darbotvarkės tvirtinimas.

11.35-11.40  Quo Vadis

11:40-12:10 LLJ Pirmininko ir Valdybos metų ataskaitos pristatymas

12:10-12:20 Kontrolės Komisijos metų veiklos ataskaita

12:20-12:25 LLJ Pirmininko ir Valdybos ataskaitos tvirtinimas

12:25-12:30 Kontrolės Komisijos metų veiklos ataskaitos tvirtinimas

12:30-12:45 LLJ Tarybos metų veiklos ataskaita

12:45-12:50 LLJ Tarybos metų veiklos ataskaitos tvirtinimas

12:50-13:00 Pertrauka

13:00-13:25 LLJ įstatų pakeitimo pristatymas

13.25-13.30 Klausimas dėl LLJ pirmininko kadencijos pratęsimo

13.30-14.00 Kontrolės komisijos darbo reglamento pristatymas

14.00-14.30 Tarybos darbo reglamento pristatymas

14:30-15:00 Dokumentų svarstymas ir tvirtinimas

15:00-16:00 Pietūs

16:00-16:10 Kandidato į Kontrolės komisijos nario tvirtinimas pirmininko teikimu

16:10-16:40 Kandidatų į LLJ tarybą kandidatų išsikėlimas ir prisistatymai

16:40-17:00 Kandidatų į pirmininkus iškėlimas ir prisistatymai

17:00-18:00 Kandidatų į pirmininkus debatai

18:00-18:15 Pasisakymai už ir prieš

18:15-18:30 Balsavimas

18:30-18:40 “Labiausiai laisvei nusipelniusio” žmogaus apdovanojimai

18:40-18:50 Garbės narių apdovanojimai

18:50-19:00 Naujojo LLJ pirmininko paskelbimas, sveikinimai

19:00 Sueigos uždarymas

20:00-          Vakarinė dalis

 

Taip pat, norime pasidalinti esminiais dokumentais, kurie bus svarstomi Sueigos metu:

LLJ Pirmininko ir Valdybos veiklos ir finansinė ataskaitos

Įstatų keitimo projektas

LLJ Tarybos darbo reglamentas

LLJ Kontrolės komisijos darbo reglamentas

 

Taip pat, norime paprašyti visų dalyvaujančių su savimi turėti dalyvio sutartis, o nepilnamečiai – tėvų sutikimus.

Lauksime visų atvykstančių ir iki susitikimo Sueigoje!