Spalio 13-15 dienomis gausi LLJ delegacija dalyvavo Europos liberalaus jaunimo (LYMEC) kongrese. Jo metu padėtas tvirtas pamatas tolimesnėms LLJ tarptautinėms veikloms: kito LYMEC rudens kongreso organizavimui Lietuvoje, organizacijų bendradarbiavimui.

Šiais metais LYMEC Rudens kongresas vyko Bulgarijoje, kuri švenčia 10-ą narystės Europos Sąjungoje sukaktį. Kongreso metu Sofijoje svarstytos rezoliucijos ir narystės prašymai. Tarp naujų narių ir Ukrainos liberalų demokratų lyga. ,,Džiaugiamės šią vasarą užmegzta vertinga partneryste, kuri paskatino organizacijų bendradarbiavimą ne tik nacionaliniu lygmeniu, bet ir padrąsino prisijungti prie Europos liberalų šeimos. — teigė LLJ pirmininkas Mantvydas Šemeta.

Sofijoje įvykusiame susitikime su Baltijos šalių atstovais aptartas tolimesnis bendradarbiavimas: kitas Baltijos organizacijų susitikimas, seminaro organizavimas, rezoliucijos teikimas LYMEC pavasario kongrese Berlyne.

Pasidžiaugta ir rezultatais. Jau kitą mėnesį Baltijos šalių teikta rezoliucija apie propagandą bus svarstoma ALDE kongrese Amsterdame. ,,Tai vertingas Baltijos organizacijų pripažinimas, kuris suteikia daugiau motyvacijos dar stipriau ginti mūsų interesus!” — teigė LLJ tarptautininkė Deimantė Rimkutė.

Šį savaitgalį padėtas tvirtas pagrindas tolimesnėms LLJ veikloms. ,,Didžiuojamės, kad po daugiau nei 15 metų pertraukos turėsime garbę organizuoti kitą LYMEC rudens kongresą Lietuvoje. Tai didžiulis visų, prisidėjusių prie tarptautinės veiklos pasiekimas.”— teigė LLJ tarptautininė Deimantė Rimkutė.

Jau 2018 m. spalį Lietuva taps liberalios minties lyderių sostine: nariai formuos Europos darbotvarkę priimdami rezoliucijas, gilins kompetencijas prieškongresiniame seminare apie politinę komunikaciją, kuris jis itin svarbus artėjant EP rinkimams.