Šių metų rugsėjo 23 dieną Vilniuje įvyko Vilniaus liberalaus jaunimo organizacijos (VLJO) Sueiga, kurioje išrinktas naujas organizacijos pirmininkas Leonardas Marcinkevičius, revizorius Tadas Marcinkevičius, patvirtinti nauji įstatai.

Vilniaus miesto savivaldybėje šeštadienį vykusioje VLJO Sueigoje dalyvavo pusšimtis Vilniaus ir kitų miestų skyrių narių. Sueigą atidarė ir sveikinimo žodį tarė Lietuvos liberalaus jaunimo pirmininkas Mantvydas Šemeta, buvęs LLJ pirmininkas Donatas Kuras bei sėkmės atstovaujant liberaliai minčiai linkėjo LLRI prezidentas ir organizacijos draugas Žilvinas Šilėnas.

Šiais metais kadenciją baigė VLJO pirmininkė Deimantė Rimkutė bei jos Valdyba: Kamilė Kuktaitė, Rūta Drakšaitė ir Leonardas Marcinkevičius. Sueigoje atnaujinti įstatai, pirmą kartą organizacijos istorijoje pateikta profesionali finansinė ir veiklos ataskaita, užtikrinanti veiklų skaidrumą ir atvirumą, rinkti delegatai į jau kitą mėnesį vyksiančią Lietuvos liberalaus jaunimo sueigą.

Organizacijos pirmininku išrinktas Leonardas Marcinkevičius. Jis pristatė ir savo Valdybą: Gretą Gudauskaitę, Igną Dobrovolską, Skaistę Damaškaitę, Rolandą Būbelį ir Mildą Pimpytę. Išrinktas naujas revizorius, buvęs VLJO pirmininkas, Tadas Marcinkevičius.

Vienas svarbiausių prioritetų, pasak naujojo vadovo Leonardo Marcinkevičiaus, yra narių ugdymas: ,,Nariai yra organizacjos pagrindas, todėl per metus tikimasi juos supažindinti su viešųjų ryšių principais, advokacija bei marketingu tam, kad būtų užtikrinta tvari ir tęstinė organizacijos veikla.”

VLJO pirmininko Leonardo Marcinkevičiaus teigimu atsižvelgiant į politinę situaciją svarbu reaguoti ir į politines aktualijas: ,,Sieksime pokyčių politikoje. Reaguosime į politikų teikiamus siūlymus, sieksime, kad būtų įgyvendintos mūsų siūlomos idėjos aukštojo mokslo ir mokesčių reformų, partnerystės įteisinimo klausimais.”

,,Tikimės bendradarbiauti su kitomis politinėmis organizacijomis, ugdyti diskusijų kultūrą, siekiant pokyčių teikti bendras pozicijas, rezoliucijas. Dėkojame Sueigos dalyviams ir skyrių nariams, visiems, susidomėjusiems liberalia mintimi ir  mus priėmusiai Vilniaus miesto savivaldybei.” – teigė VLJO pirmininkas Leonardas Marcinkevičius.