Šią savaitę VLJO pirmininkė su kitais diskusijos pašnekovais diskutavo apie Vilniaus miestą.
Diskusijos metu pirmininkė pabrėžė aktyviai veikiančio jaunimo svarbą Vilniuje ,,jauni žmonės yra ne tik ateities, bet ir dabartis, jie kiekvieną dieną prisideda prie geresnio Vilniaus kūrimo, miesto problemų sprendimo. Jauniems žmonės reikia suteikti dar geresnes sąlygas veikti ir didinti aktyviai veikiančių jaunų žmonių skaičių.“
Diskusijoje kalbėta ir apie švietimą Vilniaus mieste, kuris pasižymi didele takoskyra tarp gerus ir blogus mokymosi rezultatus turinčių mokyklų. ,,Turime didinti mokyklų bendradarbiavimą, siekiant spręsti mokyklų problemas, užtikrinti visokeriopą pagalbą toms mokykloms, kurioms to reikia labiausiai.“- teigė VLJO pirmininkė Deimantė Rimkutė.
Pokalbio metu pabrėžta ir demokratinių principų bei atvirumo mokyklose svarba. ,,Reikia skatinti demokratinių procesų taikymą, į sprendimų priėmimą įtraukiant visas mokyklos bendruomenės grupes. Tik demokratiškoje ir atviroje mokykloje galėsime užtikrinti visų grupių įsitraukimą į problemų sprendimą ir inovatyvių idėjų įgyvendinimą, ugdysime pilietiškai aktyvius jaunuolius, stiprinsime pilietinės visuomenės indeksą.“- sakė Deimantė Rimkutė.
,,Vilnius yra jaunimo miestas, turime stiprinti šį įvaizdį ir įprasminti jį Vilniaus miesto savivaldybės sprendimuose“ – linkėjo Deimantė Rimkutė.
Vaizdo įrašą su diskusija galite pamatyti nuorodoje: https://goo.gl/mve5IJ