„Įpareigojimas atidirbti po valstybės finansuotų studijų turėtų būti normali praktika“ – šią savaitę rėžė ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Tokia buvo premjero reakcija į Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) siūlymą studentus studijavusius valstybės finansuojamose vietose po studijų baigimo priverstinai įdarbinti numatytam laikotarpiui, o atsisakantys būtų priversti grąžinti valstybės už studijas sumokėtas lėšas.

Lietuvos liberalus jaunimas (LLJ) nepalaiko tokio LSA siūlymo. Esame įsitikinę, kad priverstinis atidirbimas po studijų – netinkama priemonė, kuria siekiama skatinti jaunų žmonių pritraukimą į regionus. Liberalaus jaunimo teigimu, šis siūlymas pažeidžia esmines žmogaus teises ir laisves reglamentuotas tiek Lietuvos, tiek Europos Sąjungos teisės aktuose.

Įstatymo iniciatoriams būtina prisiminti tai, jog Lietuvoje jau egzistuoja panaši sistema, vadinama tiksliniu finansavimu. Skirdama tikslinį finansavimą valstybė paremia stojančiuosius, pasirinkusius valstybei būtinas specialybes, bei įpareigoja juos gerai mokytis. Sandėris įforminamas trišale sutartimi tarp studento, atsirinkto į tiksliniu būdu finansuojamą vietą, darbdavio, įsipareigojančio įdarbinti studentą po studijų mažiausiai trejiems metams, ir aukštosios mokyklos, garantuojančios suteikti tinkamą išsilavinimą. Todėl Lietuvos liberalus jaunimas mano, jog naujos sistemos kūrimąą galima pavadinti paprasčiausiu pinigų švaistymu.

Tai pat siekiame pabrėžti, kad siūlomas švietimo sistemos pakeitimas – antikonstituciškas. Juk LR Konstitucija garantuoja nemokamą mokslą, o tai reiškia, kad gabiausiems studentams turi būti suteikiamas nemokamas mokslas. Būtent dėl šios priežasties, studentai neturėtų būti verčiami už nemokamą vietą atidirbti. Taip pat galime pridurti, jog nesant galimybės rinktis darbo vietos, pažeidžiama žmogaus teisė į laisvą pasirinkimą. Priverstinis darbas, žmogaus laisvių nebuvimas kvepia sovietmečiu, kurį mes taip stengiame išvaikyti. O gal reikėtų paieškoti kitokių sprendimo būdų.

Galiausiai, LLJ išreiškia palaikymą Lietuvos studentų sąjungos pozicijai šiuo klausimu ir mano, jog LSA pasiūlyta prievartinio atidirbimo priemonė problemos iš esmės nespręstų ir netgi paskatintų Lietuvos aukštojo mokslo sektoriaus silpnėjimą.

Pabrėžiame, kad siekis pritraukti specialistus į regionus gali būti pilnai realizuotas tik tuomet, kai regionuose išvysime sėkmingą konkurenciją tarp darbdavių, pasiūlant jauniems specialistams jų poreikius atitinkančias darbo sąlygas. LLJ mano, kad tik sprendžiant regionų įvaizdžio ir verslumo problemas, galime tikėtis pritraukti jaunų specialistų. Verslo sąlygų liberalizavimas ir mokesčių mažinimas, o ne prievarta gali išspręsti egzistuojančias problemas, tad gal kibkime į realius darbus ir nesivaikykime sovietmečio šmėklų?