Lietuvos liberalus jaunimas
  • Kartu net prieš vėją nuo 1991 metų...

  • Kartu net prieš vėją nuo 1991 metų...

Kauno liberalus jaunimas (KLJ)

  • Kauno liberalaus jaunimo Pirmininkė Agnė Baltrūnaitė
  • Tel. nr: +370 615 49163
  • El. paštas: kaunoliberalusjaunimas@yahoo.com; baltrunaite.agne@gmail.com
  • Nuoroda į puslapį: www.klj.lt

Kauno liberalus jaunimas – tai nepriklausoma, nepartinė, nepolitinė, nevyriausybinė jaunimo organizacija, skatinanti pilietiškumą ir skleidžianti liberalias idėjas Kauno mieste jau nuo 1996 metų.

Organizacija vadovaujasi asmens laisvės ir atsakomybės, laisvos rinkos, teisės viešpatavimo, privačios nuosavybės, įvairovės tolerancijos vertybėmis. Narystė ir veikla Kauno liberalaus jaunimo organizacijoje grindžiama savanoriškumo ir laisvo pasirinkimo principais, o kiekvienas narys veikia tose veiklos srityse, kurios jam yra aktualios. 

Renginiais, akcijomis ir projektais skatiname miesto visuomenę atkreipti dėmesį į aktualias problemas ir jas spręsti, prisidedame prie intelektualios viešosios erdvės kūrimo ir liberalių idėjų sklaidos. Raginame pamatyti Kauną kitokiomis gražiomis spalvomis bei nenuilstant kartu gerinti mūsų miestą.

Lietuvos liberalus jaunimas, Visos teisės saugomos ©