Lietuvos liberalus jaunimas
  • Kartu net prieš vėją nuo 1991 metų...

  • Kartu net prieš vėją nuo 1991 metų...

Kalvarijos liberalus jaunimas (KaLJ)

  • Kalvarijos liberalaus jaunimo Pirmininkas Robertas Masionis
  • Tel. nr. 869079806
  • El. paštas: robertinasm@gmail.com
  • Nuoroda į puslapį: https://goo.gl/QmUqq3

,,Laisvė Neįgyjama Savaime – Ją Reikia Ginti Kiekvieną Dieną’’ Barakas Obama

Būti jaunuoju liberalu – kovoti už demokratinę, lygių galimybių, kuriančią ir teisingą Lietuvą, Europą bei geresnį pasaulį visiems gyventojams. Kalvarijos liberalus jaunimas (KaLJ) vienijasi įvairioms iniciatyvoms, akcijoms, renginiams, bendroms veikloms – bendrai geresnės ateities kūrybai. Universali patirtis, kurios esmė – tikėjimas individualiu protu ir sąžine, nesuvaržytos interpretacijos galimybė, atvirumas kitokiai patirčiai ir tolerancija.

Ši organizacija – vertingas jaunimo įnašas į liberalios minties sklaidą Kalvarijos krašte, laikant žmogų, kuris, nesvarbu kokios ideologijos laikytųsi, kovoja už laisvę savo gyvenamoje aplinkoje ir pasaulyje.

Pasinaudoti galimybe ir prisidėti prie Kalvarijos liberalaus jaunimo gali tapti pačiu geriausiu tavo sprendimu!

Lietuvos liberalus jaunimas, Visos teisės saugomos ©