Lietuvos liberalus jaunimas
  • Kartu net prieš vėją nuo 1991 metų...

  • Kartu net prieš vėją nuo 1991 metų...

Vilniaus liberalaus jaunimo organizacija (VLJO)

  • Vilniaus liberalaus jaunimo organizacijos Pirmininkė Skaistė Damaškaitė
  • Tel. nr. +370 683 84266
  • El. paštas: pirmininkas.vljo@gmail.com
  • Nuoroda į puslapį: https://goo.gl/TTI9Wi

Vilniaus liberalaus jaunimo organizacija (VLJO) yra nevyriausybinė jaunimo organizacija, priklausanti stambesniam liberalius jaunuolius vienijančiam organizmui – Lietuvos liberaliam jaunimui.

Organizacija vienija liberaliai mąstančius, atvirus, aktyvius, veržlius, energingus jaunuolius, siekiančius tobulėti individualiai ir drauge skatinančius visuomenės tobulėjimą bei vystymąsi.

VLJO misija – skleisti ir puoselėti liberalias vertybes visuomenėje, skatinti pilietinės visuomenės formavimąsi, vykdyti įvairią socialinę, visuomeninę veiklą, skleisti laisvės žinutę, skatinti jaunus ambicingus žmones veikti, ugdyti narių kompetencijas ir gebėjimus. Šie tikslai įgyvendinami aktyviai dalyvaujant viešajame šalies gyvenime, rengiant įvairius projektus, mokymus, socialines akcijas, diskusijas, konferencijas, debatus ir kitokias iniciatyvas.

Lietuvos liberalus jaunimas, Visos teisės saugomos ©