Lietuvos liberalus jaunimas
  • Kartu net prieš vėją nuo 1991 metų...

  • Kartu net prieš vėją nuo 1991 metų...

Valdyba

Tai viena pagrindinių organizacijos struktūrų, drauge su LLJ Pirmininku ir LLJ Sekretoriatu veikianti komanda, kurios nariai koordinuoja vis skirtingą veiklos sritį. LLJ Valdyba formuoja jos veiklos kryptis, planuoja ir įgyvendina organizacijos veiklas, padeda LLJ skyriams ir jų nariams įgyvendinti savo idėjas.

LLJ Valdyba – tai Pirmininko politinio pasitikėjimo komanda.

LLJ Skyrių koordinatorius

Gvidas Kontautas

Kontaktai

El.paštas: skyriai@laisve.lt
Mob. nr.: +370 621 53712

LLJ Ryšių su visuomene koordinatorius

Gediminas Ruginis

Kontaktai

El.paštas: rsv@laisve.lt

Mob. nr.: +370 656 40097

LLJ Ideologinių reikalų koordinatorius

Paulius Zanevičius

Kontaktai

El.paštas: p.zanevicius@gmail.com
Mob. nr.: +370 629 18294

LLJ Tarptautinių reikalų koordinatorius

Umberto Masi

Kontaktai

El.paštas: international@laisve.lt
Mob. nr.: +370 650 25266

Lietuvos liberalus jaunimas, Visos teisės saugomos ©