Lietuvos liberalus jaunimas
  • Kartu net prieš vėją nuo 1991 metų...

  • Kartu net prieš vėją nuo 1991 metų...

Taryba

LLJ Taryba yra vienerių metų kadencijai renkamas organizacijos organas, sudarytas iš 13 LLJ narių. Jos funkcijos apima LLJ Pirmininko ir LLJ Valdybos veiklos stebėjimą ir vertinimą, strateginių krypčių ir gairių formavimą bei įtvirtinimą.

LLJ Tarybos seniūnas

Gediminas Ruginis

Kontaktai

El. paštas: ruginis.gediminas@gmail.com
Mob. nr. : +370 656 40097

LLJ Tarybos narys

Antanas Balčėtis

Kontaktai

El. paštas: antanasbalc@gmail.com
Mob. nr. : +370 622 74220

LLJ Tarybos narė

Meda Lileikaitė

Kontaktai

El. paštas: meda.lileikaite@gmail.com
Mob. nr. : +3706 508 0984

LLJ Tarybos narys

Povilas Krikščiūnas

Kontaktai

El. paštas: povilaskrik@gmail.com  
Mob. nr. : +370 603 94976

LLJ Tarybos narys

Lukas Bručkus

Kontaktai

El. paštas: mail.lukui@gmail.com
Mob. nr. : +370 684 2760

LLJ Tarybos narė

Žyginta Katinaitė

Kontaktai

El. paštas: katinaite.zyginta@gmail.com 
Mob. nr. : +370 603 86204

LLJ Tarybos narė

Agnė Baltrūnaitė

Kontaktai

El. paštas: baltrunaite.agne@gmail.com
Mob. nr. : +37061549163

LLJ Tarybos narė

Skaistė Damaškaitė

Kontaktai

El. paštas: damaskaite.skaiste@gmail.com
Mob. nr. : +370 683 84266

LLJ Tarybos narė

Dovilė Bieliauskaitė

Kontaktai

El. paštas: bieliauskaited@gmail.com

Mob. nr. : +370 604 52969

LLJ Tarybos narė

Evelina Žalpytė

Kontaktai

El. paštas: e.zalpyte@gmail.com

Mob. nr. : +370 615 23274

LLJ Tarybos narys

Karolis Vainauskas

Kontaktai

El. paštas: ka.vainauskas@gmail.com
Mob. nr. : +37067301111

LLJ Tarybos narė

Vykintė Macijauskaitė

Kontaktai

El. paštas: vykinte.mac@gmail.com
Mob. nr. : +370 661 21810

LLJ Tarybos narė

Eglė Rudytė

Kontaktai

El. paštas: egle.rudytee@gmail.com
Mob. nr. : +370 693 15313

Lietuvos liberalus jaunimas, Visos teisės saugomos ©