Lietuvos liberalus jaunimas
  • Kartu net prieš vėją nuo 1991 metų...

  • Kartu net prieš vėją nuo 1991 metų...

Pirmininkė

Tai – vienasmenis LLJ valdymo organas, Sueigos renkamas vienerių metų kadencijai. Pirmininkas vadovauja LLJ Valdybos darbui, atstovauja organizaciją santykiuose su kitomis organizacijomis, įvairiomis institucijomis bei struktūromis.

LLJ Pirmininkė

Teresė Škutaitė

Kontaktai

El.paštas: pirmininke@laisve.lt
Mob nr.: +370 681 65517

Rašyk komentarą

Lietuvos liberalus jaunimas, Visos teisės saugomos ©