Lietuvos liberalus jaunimas
  • Kartu net prieš vėją nuo 1991 metų...

  • Kartu net prieš vėją nuo 1991 metų...

Pirmininkas

Tai – vienasmenis LLJ valdymo organas, Sueigos renkamas vienerių metų kadencijai. Pirmininkas vadovauja LLJ Valdybos ir LLJ Sekretoriato darbui, atstovauja organizaciją santykiuose su kitomis organizacijomis, įvairiomis institucijomis bei struktūromis.

LLJ Pirmininkas Mantvydas Šemeta

Kontaktai

El.paštas: pirmininkas@laisve.lt
Mob nr.: +370 679 19548

ms2016
Lietuvos liberalus jaunimas, Visos teisės saugomos ©