Lietuvos liberalus jaunimas
  • Kartu net prieš vėją nuo 1991 metų...

  • Kartu net prieš vėją nuo 1991 metų...

Kontrolės komisija

Kontrolės komisija prižiūri pagrindinių valdymo organų veiklą. LLJ Kontrolės komisija Pirmininko teikimu yra tvirtinama ir atšaukiama Sueigos trejų metų kadencijai. Ji kontroliuoja LLJ ūkinę bei finansinę veiklas, prižiūri LLJ įstatų laikymąsi, teikia Sueigai ataskaitas bei sprendžia organizacijoje kilusius ginčus.

Kontrolės komisijos pirmininkė

Raimonda Bogužaitė

Kontaktai

Tel. nr. +370 637 50417
E. paštas: b.raimonda@gmail.com

Kontrolės komisijos narys

Mantvydas Šemeta

Kontaktai

Tel. nr. +370 679 19548
E. paštas:  mantvydassemeta@gmail.com

Kontrolės komisijos narė

Kotryna Tamkutė

Kontaktai

Tel. nr. +370 686 30116
E. paštas:  kotryna.tamkute@gmail.com

Lietuvos liberalus jaunimas, Visos teisės saugomos ©