Lietuvos liberalus jaunimas
  • Kartu net prieš vėją nuo 1991 metų...

  • Kartu net prieš vėją nuo 1991 metų...

Tarybos Dokumentai

LLJ Taryba yra vienerių metų kadencijai renkamas organizacijos organas, sudarytas iš 13 LLJ narių. Jos funkcijos apima LLJ Pirmininko ir LLJ Valdybos veiklos stebėjimą ir vertinimą, strateginių krypčių ir gairių formavimą bei įtvirtinimą.

Veiklą reglamentuojantys dokumentai

Lietuvos liberalaus jaunimo Tarybos darbo reglamentas

LLJ Tarybos dokumentai

2019-2020 metų LLJ Tarybos kadencija
2017-2019 metų LLJ Tarybos kadencija
2016-2017 metų LLJ Tarybos kadencija
Lietuvos liberalus jaunimas, Visos teisės saugomos ©