Lietuvos liberalus jaunimas
  • Kartu net prieš vėją nuo 1991 metų...

  • Kartu net prieš vėją nuo 1991 metų...

Veiklos dokumentai

LLJ Įstatai

LLJ Įstatai - aukščiausias organizacijos dokumentas, nusakantis jos veiklos principus, struktūrą, narių teises ir pareigas.

LLJ Strategija 2016-2021 metams

LLJ Strategija - dokumentas, apibrėžiantis organizacijos viziją, misiją ir numatantis galimas tolimesnės veiklos gaires.

Lietuvos liberalus jaunimas, Visos teisės saugomos ©