Lietuvos liberalus jaunimas
  • Kartu net prieš vėją nuo 1991 metų...

  • Kartu net prieš vėją nuo 1991 metų...

Struktūra

PIRMININKAS

Tai – vienasmenis LLJ valdymo organas, Sueigos renkamas vienerių metų kadencijai. Pirmininkas vadovauja LLJ Valdybos ir LLJ Sekretoriato darbui, atstovauja organizaciją santykiuose su kitomis organizacijomis, įvairiomis institucijomis bei struktūromis.

VALDYBA

Tai viena pagrindinių organizacijos struktūrų, drauge su LLJ Pirmininku ir LLJ Sekretoriatu veikianti komanda, kurios nariai koordinuoja vis skirtingą veiklos sritį. LLJ Valdyba formuoja jos veiklos kryptis, planuoja ir įgyvendina organizacijos veiklas, padeda LLJ skyriams ir jų nariams įgyvendinti savo idėjas.

LLJ Valdyba – tai Pirmininko politinio pasitikėjimo komanda.

SEKRETORIATAS

LLJ Pirmininko komandos dalis, dešinioji nematoma Valdybos ranka, atliekanti daugybę sėkmingam LLJ gyvavimui reikalingų darbų. LLJ Sekretoriatą formuoja LLJ Pirmininkas kartu su LLJ Valdyba, paprastai kasmet skelbiamas konkursas LLJ Sekretoriato nario pozicijai užimti. 

KONTROLĖS KOMISIJA

Kontrolės komisija prižiūri pagrindinių valdymo organų veiklą. LLJ Kontrolės komisija Pirmininko teikimu yra tvirtinama ir atšaukiama Sueigos trejų metų kadencijai. Ji kontroliuoja LLJ ūkinę bei finansinę veiklas, prižiūri LLJ įstatų laikymąsi, teikia Sueigai ataskaitas bei sprendžia organizacijoje kilusius ginčus.

TARYBA

LLJ Taryba yra vienerių metų kadencijai renkamas organizacijos organas, sudarytas iš 13 LLJ narių. Jos funkcijos apima LLJ Pirmininko ir LLJ Valdybos veiklos stebėjimą ir vertinimą, strateginių krypčių ir gairių formavimą bei įtvirtinimą.

Lietuvos liberalus jaunimas, Visos teisės saugomos ©