Organizacijų lyderiai sieks stiprinti jaunimo balsą rinkimuose

Artėjant rinkimų sezonui, Lietuvos liberalus jaunimas sukvietė kitų nevyriausybinių jaunimo
organizacijų vadovus diskusijai apie jaunų žmonių įsitraukimą į demokratinius procesus.
Organizatoriai iškėlė esminį klausimą – kaip galime didinti jaunimo aktyvumą rinkimuose.
Diskusijoje dalyvavo Jaunųjų konservatorių lygos pirmininkas Mantas Benkunskas, Lietuvos
moksleivių sąjungos prezidentė Raminta Matulytė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos
jaunimo vadovas Tomas Jakutavičius bei laikinasis Lietuvos socialdemokratinio jaunimo
sąjungos pirmininkas Vaidas Rusys. Diskusiją moderavo Lietuvos liberalaus jaunimo narė Teresė Škutaitė.

Dėmesys švietimui bei naujiems metodams

Nors per pastaruosius LR Seimo rinkimus prie balsadėžių susirinko rekordinis skaičius jaunų
žmonių (39 proc.), jaunimo lyderiai užtikrinti, kad kartu galime pasiekti dar geresnių rezultatų.
Diskusijos prelegentai siūlo tokias priemones, kaip pilietiškumo pamokų, jaunimo
nevyriausybinių organizacijų stiprinimą bei ypatingai pabrėžia politinius metodus – balsavimo
nuo 16-os metų įteisinimą bei elektroninį balsavimą. Jaunuosius konservatorius atstovaujantis M.
Benkunskas su pastaruoju siūlymu nesutinka dėl potencialaus kaimyninių šalių kišimosi į
rinkimus, asmens duomenų apsaugos. Tuo tarpu V. Rusys pabrėžia, jog jau dabar rinkimų metu
balsams skaičiuoti pasitelkiamos elektroninės sistemos, todėl nereiktų bijoti žengti žingsnio
pirmyn.

Ar įsileisti jaunuosius politikus į mokyklas?

Iškėlus švietimo svarbą, buvo kalbėta apie galimybę bent dalinai perduoti pilietiškumo pamokų
organizavimą nevyriausybinėms jaunimo organizacijoms. Į tokį siūlymą žiūrima dviprasmiškai,
nes dalis tokių organizacijų turi aiškią politinę pakraipą ir potencialiai galėtų daryti įtaką jaunam
žmogui balsuoti už konkrečias partijas. Vis dėlto, prelegentai atrado kompromisą, jog mokyklos
turėtų įsileisti visų organizacijų atstovus – taip sudarydamos galimybes jaunimui susipažinti su
visomis politinėmis ideologijomis.

Influenceriai politikoje – problema ar neišvengiamybė?

V. Rusys pastebėjo, jog „nei viena karta dar nebuvo taip arti politikos“ dėl socialinių tinklų
įtakos ir milžiniškų informacijos srautų, su kuriais jauni žmonės susiduria kasdien. Diskusija
pasisuko link influencerių politikoje – ar moralu yra partijoms naudotis žinomų žmonių vardais,
siekiant mobilizuoti jaunimo balsus. Jaunųjų socialdemokratų nuomone, jeigu žymaus žmogaus
politinės pažiūros atitinka partijos, kurią reklamuoja, problemos čia nėra, su tokia pozicija sutiko
ir kiti atstovai. R. Matulytė iškėlė kritinio mąstymo svarbą – jauni žmonės privalo būti mokomi
kritiškai mąstyti mokyklose, tai ypatingai svarbu, jog reklama būtų atpažinta. Bendrai,
prelegentai sutiko, kad influenceriai politikoje – šių dienų neišvengiamybė ir neabejotinai per
rinkimus pamatysime daugiau tokių pavyzdžių.

Daugiau teisių jaunimui – balsavimas nuo 16-os metų

Šiuo klausimu skirtingų pažiūrų atstovų pozicija vieninga – jaunimas palaiko siekį įteisinti
balsavimą nuo 16-os metų savivaldos lygmeniu, jog jauni žmonės galėtų daryti įtaką vietos
bendruomenių gyvenimui, M. Benkunskas pabrėžė, jog tokią poziciją palaiko ir politinė partija
TS – LKD. Buvo apžvelgtos ir grėsmės, įteisinus tokią naujovę aktyvumas pirmuose rinkimuose
žiūrint procentaliai gali kristi.Tačiau T. Jakutavičius pastebėjo, jog žiūrint ilgalaikėje
perspektyvoje, jeigu šią naujovę tinkamai iškomunikuotume ir tolygiai būtų sitprinimas
švietimas rezultatai džiugintų. R. Matulytė pridėjo, jog atsižvelgiant į tai, jog šiuo metu 3
Europos valstybės yra įteisinusios balsavimą nuo 16-os metų (Estija, Austrija, Malta bei kai
kurios Vokietijos žemės bei Didžiosios Britanijos dalys) – „Lietuva būtų labai progresyvi
valstybė priėmusi tokį sprendimą.“

Lietuvos liberalus jaunimas džiaugiasi, jog skirtingų politinių pažiūrų atstovams pavyksta
susitarti dėl esminių priemonių, kaip skatinti jaunimo aktyvumą ir žiūri į ateinantį rinkimų
maratoną pozityviai – susivienijusios jaunimo organizacijos bei visuomenė