Data: vasario 17, 2017 Tema: Skyrių renginiai

Vilniaus liberalaus jaunimas dalyvavo apskritojo stalo susitikime su Vilniaus miesto meru, mokyklų bei savivaldos atstovais.

Kalbėjome apie regiono švietimo prioritetus, problemas ir sprendimo būdus. Viena iš temų buvo demokratiškesnis mokyklos valdymas.

,,Manome, jog demokratijos mokyklų valdyme turėtų būti daugiau, įtraukiant visas mokyklos bendruomenės grupes į sprendimų priėmimą ir mokyklos valdymą.“ – teigia VLJO pirmininkė Deimantė Rimkutė.

Demokratiškesnis mokyklų valdymas atneštų visokeriopos naudos mokykloms: didintų sprendimų priėmimo skaidrumą ir pagrįstumą, užtikrintų nuomonių įvairovę, ugdytų sąmoningesnį jaunimą, gebantį spręsti problemas.

Rašyk komentarą