Ištrauka iš Marijampolės J. Jablonskio vidurinės mokyklos 5d klasės laiško, rašyto 1991 metais Aukščiausiajai Tarybai:

“Gerb. Pirmininke Vytautai Landsbergi,

mes dar tik penktokai ir negalime balsuoti, bet taip pat norime gyventi tik laisvoj Lietuvoj. Patvirtindami šį savo norą, siunčiame savo parašus ir pažadame, kad ne tik jais, bet ir savo gerais darbais sieksime, kad mūsų Lietuva būtų graži ir stipri. <…>”

 

14 mirusių ir 702 sužeisti už mūsų visų laisvę ir viena naktis suvienijusi visą valstybę. Naktis prasidėjusi kaip eilinė to laiko naktis: ties svarbiausiais valstybės dar neužimtais objektais aplink laužus stoviniuojantys ir besišnekučiuojantys žmonės, skambančios liaudies dainos. Tėvai ateina su savo vaikais – kas gali pagalvoti, jog kažkas gali atsitikti? Tačiau ta naktis buvo lemiama Televizijos bokšto ir Radijo ir televizijos komiteto gynėjams. Apie antrą valandą nakties prasidėję šūviai, riksmai, sužeistieji ir mirtys – kraujo duoklė, amžiams įsirėžusi į mūsų valstybės ir pasaulio istoriją. Po jos net sovietinė kariuomenė savo jau suteptų rankų nebenorėjo teršti dar labiau – nebepuolė šalies parlamento ir nepratęsė šių skerdynių.

Ši kraujo duoklė yra pamoka mums visiems: tiek buvusiems tuose įvykiuose, tiek tiems, kurių gyvenimas prasidėjo jau gerokai po šių įvykių – laisvė nėra nemokama. Laisvė yra turtas dėl kurio reikia kovoti ir savaime suprantama – branginti. Ir tai nėra tik įvairių simbolių įsisegimas į savo atlapus, valstybinių simbolių garbinimas ar dalyvavimas minėjimuose, tai yra žymiai sudėtingesnis procesas – gerų darbų dėl savo ir kitų laisvės darymas. Dalyvavimas rinkimuose, veikimas savanoriškoje veikloje ar paprasčiausias rūpestis dėl aplinkinių žmonių – tai yra dalis priemonių, kurios užtikrintų, jog mes nepamiršome laisvės ir jos svarbos mūsų gyvenime.

Belieka tik tikėtis, jog mes nebepamiršime kas yra tikroji laisvė ir tokie žiaurumai, kurie mus ištiko prieš 26 metus, nebepasikartos, ir Lietuvos žmonėms nebereikės atnaujinti kraujo duoklės. Už laisvą Lietuvą!