Šiandien Seime buvo inicijuota Konstitucijos 55 ir 57 straipsnių pakeitimo procedūra. Jos tikslas: rinkimų datą perkelti iš rudens į pavasarį bei sumažinti Seimo narių kiekį iš 141 į 101 parlamento narį.

Pasak pataisos autorių, Lietuvoje mažėjant gyventojų kiekiui ir išliekant dideliam nepasitikėjimui šia institucija, reikalinga mažinti Parlamento narių kiekį iki tinkamo – kas, pagal autorius, yra 40 parlamentarų mažiau nei yra dabar. Pataisą pristatęs R. Karbauskis teigė, jog toks pateikiamas skaičius yra nematuotas ir yra tiesiog politinis sprendimas.

Lietuvos liberalus jaunimas, reaguodamas į tokį pasiūlymą, nepritaria jam ir mano, jog mažesnis Seimo narių kiekis gali tik paaštrinti esamą situaciją.

“Mažose ir atvirose visuomenėse turi būti užtikrinta nuomonių įvairovė. Atstovaujamose demokratijose ši įvairovė yra užtikrinama per mūsų išrenkamus parlamento narius. Todėl nereiktų užsiimti populizmu, teigiant, jog mažesnis atstovų kiekis mūsų parlamente turės daugiau teigiamų pasekmių nei neigiamų. Negi pinigų taupymas yra svarbiau nei mūsų visų nuomonių išpildymas valstybiniu lygmeniu?” – klausia Lietuvos liberalaus jaunimo pirmininkas Mantvydas Šemeta.

Pirmiausia, mažesnis narių kiekis neužtikrina tinkamesnio atstovavimo. Tai ypatingai gali pasijausti tautinių, socialinių, seksualinių ir kitų mažumų nuomonių atstovavimui.

“Kaip pavyzdį galima panaudoti Lietuvos jaunimą.  Pagal balsavimo aktyvumą galima matyti, kad savo atstovų parlamente jis turi sąlyginai mažiau nei kitų amžiaus grupių. Situacija dar paaštrės jei renkamų atstovų kiekis dar labiau susitrauks. Tokiu būdu jaunimas, kuris niekada nepasižymėjo dideliu rinkiminiu aktyvumu, dar labiau neteks tikslo eiti į rinkimus”, – teigia LLJ pirmininkas Mantvydas Šemeta.

Taip pat, iniciatorių argumentacija dėl mažėjančio piliečių kiekio nėra tiksli – kaip potencialūs rinkėjai yra skaičiuojami tik faktiškai Lietuvos Respublikoje gyvenantys žmonės, nors pamirštama apie dideles emigrantų bendruomenes, kurios vis dar nėra praradusios savo balso teisės.

Pasitikėjimo parlamentarais klausimas irgi neišsispręs mažinant jų kiekį. Mažesnis Seimo narių skaičius galimai tik sukoncentruos įvairių interesų grupių dėmesį į konkrečius seimūnus ir tai tik dar labiau padidins korupcijos landą.

Lietuvos liberalus jaunimas, siekiantis, jog būtų išsaugota kaip įmanoma platesnė nuomonių įvairovė, siūlo palikti tokį patį Seimo narių skaičių, o visas įmanomas pastangas dėti į rinkimų aktyvumo skatinimą. Mes manome, kad užtikrinus kuo patogesnę prieigą prie demokratijos įgyvendimo bus išspręsta tinkamo atstovavimo ir pasitikėjimo Seimo darbu problema. Tinkamiausi to būdai – internetinis balsavimas ir atskiros vienmandatės apygardos emigrantams išskyrimas.

“Seimas pirmiausia turi parodyti, jog rinkėjų nuomonė jiems rūpi. Emigrantams nėra jokio aktualumo dalyvauti rinkimuose kai jų nuomonės pilnai neatstovauja joks Seimo narys. Ne vieną kartą buvo kartota, jog emigrantų susigrąžinimas į Lietuvą yra vienas iš pagrindinių prioritetų. Tai gal pats metas parodyti jiems, kad ir jie turi galios kažką pakeisti ir suteikti visas priemones irgi aktyviai dalyvauti valstybės gyvenime?” – teigia LLJ pirmininkas Mantvydas Šemeta.

Lietuvos liberalus jaunimas – savarankiška, nepartinė ir nepriklausoma jaunimo nevyriausybinė organizacija, vienijanti liberaliai mąstančius jaunus žmones visoje Lietuvoje bei puoselėjanti laisvės ir teisingumo idėjas. Esame jaunatviški, energingi, veiklūs ir atviri, vienijami laisvės idėjos, besidalinantys žiniomis ir kuriantys galimybes saviraiškai.