LLJ Sueiga – svarbiausias organizacijos tradicinis renginys, kurio metu yra nusprendžiama organizacijos tolimesnė ateitis.

LLJ Sueigos metu yra renkamas LLJ Pirmininkas ir Taryba, o ankstesnė vedančioji komanda atsiskaito už visą savo kadenciją prieš narius. Taip pat, Sueigos metu yra priimami svarbiausi organizacijos dokumentai ir nusistatoma politinė kryptis.