Kaip ir kiekvienais metais Lietuvos liberalus jaunimas veržliausius organizacijos narius pakvietė penkias vasaros dienas paskirti turiningam laikui tradicija tapusiame renginyje „Vasaros mokykloje“. Jo metu LLJ nariai susipažįsta su liberalizmo istorija, vertybėmis, susitinka su įdomiomis asmenybėmis, dalyvauja simuliacijose, mokymuose, kurių metu ugdomi asmeniniai bei organizaciniai įgūdžiai. Nors dalyvauti norinčių buvo daugybė, deja, siekiant kokybiškesnio informacijos pateikimo, pagal motyvacijos skiltį registracijos metu atrinkti per 30 dalyvių, kurių keletas renginyje dalyvavo antrą kartą, tačiau, kaip savanoriai, nes dalyviu galima būti tik vieną kartą.

Legendomis apipinto Utenos rajone, prie Alaušo ežero esančio Bikuškio dvaro gyventojais jaunuoliai tapo rugpjūčio 17-21 dienomis,  tad palankiam orui esant, jie čia ne tik tobulino kompetencijas, bet ir grožėjosi paskutinių vasaros spindulių lepinama aplinka. Dvarui prisipildžius smalsaus, siekiančio žinių bei norinčio kuo greičiau įsilieti į ugdančias veiklas jaunimo iš visos Lietuvos, prasidėjo, kaip dalyviai vėliau teigė, nepamirštamas vasaros nuotykis.

Pirmąją dieną dalyviai pradėjo bendrosiomis veiklomis, susipažindami su taisyklėmis, ir, žinoma, vienas su kitu. O, kas komandą galėtų suformuoti dar labiau, nei susisėdimas prie šeimyniško pietų stalo, skanaujant, visų „Vasaros mokyklos“ kartų dalyvių numylėtos, Birutės naminį maistą. Pasisotinę dvaro vaišėmis, dalyviai nieko nelaukę toliau sotinosi informacija. Mokyklos svečiai Gintaras Steponavičius ir Eugenijus Gentvilas, dalindamiesi asmenine patirtimi, supažindino jaunuosius liberalus su Lietuviškosios liberalios minties pradžia ir vystymusi, liberalizmu teorijoje ir ekonomikoje. Jau su šypsenomis, kiek pralaužę komunikacijos ledus, dalyviai išlydėjo politikus ir praleido vakarą socializuodamiesi tarpusavyje.

Antroji diena buvo skirta organizacinei veiklai. Jos metu išklausyti šešeri mokymai. Ryte su organizacijos Pirmininku diskutuota apie žmogiškuosius išteklius, jų panaudojimą, skyrių poreikius, darbo kultūrą, įvairias, galimas taikyti savo miestuose, strategijas. Po pietų su Vydūnu Trapinsku aptarta Lietuvos nacionalinė ir regioninė jaunimo politikos. Kiek vėliau susitikime su  SImonu Girdzijausku praktiniu užsiėmimu dalyviai turėjo galimybę sužinoti krizių valdymo subtilybes. O grupėms sėkmingai suvaldžius krizes su svečiu iš užsienio, European Students For Liberty koordinatoriumi Daniel Issing vyko projektų valdymo mokymai, taip pat vėliau vykdant praktinę užduotį. Dienos mokymų dalis užbaigta dar vienais pirmininko mokymais apie komunikaciją. Nors oficialioje aplinkoje tądien mokymai baigėsi, dalyvių laukė kasmetinis žygis naktį – „Išlikimas“. Neatskleidžiant smulkmenų, dalyviai grįžo, kaip komanda, dar artimesni, dar labiau norintys iš šio renginio pasiimti maksimumą.

Tręčiosios ir ketvirtosios dienų programa buvo orientuota į asmeninius gebėjimus. Sudarant programos veiklas buvo siekiama atrinkti sritis, kurios nariams labiausiai tobulintinos, pasirinktas viešasis kalbėjimas, kurio mįsles jaunuoliams įminė Irena Smetonienė, derybų menas su  ******************, atstovavimas, kurio savoką naujomis spalvomis atskleidė Petras Auštrevičius. Vakarop su LLJ valdybos nariais kalbėta apie organizacijos veiklą, jos tarptautinius partnerius, taip pat susitikta su Izraelio atstovybės Lietuvoje ambasadoriumi Amir Maimon. Kita kompetencijų ugdymo diena prasidėjo nuo individualiai pasirinktų trijų iš galimų ketverių mokymų: projektų rašymo su valdybos nariu Vladu Polevičiumi, laiko planavimo taip pat su valdybos nare Laura Radavičiūte bei aukštojo mokslo su ******************. Dar viena naudingai praleista mokyklos diena baigėsi dalyvių pokalbiu su LLJ valdyba, o vėliau, prie laužo, tęsėsi su LLJ  „seniais“ ir jų istorijomis apie organizaciją, Bikuškio dvarą, asmenines patirtis. Lygiai dvyliktą valandą, kaip visuomet, sustojus ratu – nuskambėjo „Laisvė“.

„Vasaros mokykla“ nuspręsta uždaryti legendine Bikuškio Sueiga, kuri vykdyta pagal LLJ nuostatus, pradedant senojo pirmininko ataskaita, baigiant plojimais naujajam. Prieš sėdant į automobilius dalyviai parkrito ant žolės ir dar kartą aptarė drauge praleistas dienas. Refleksijos metu jie vieni kitiems dėkojo už atmosferą, organizatoriams ir savanoriams už galimybę dalyvauti tokiame renginyje, dalijosi smagiausiais prisiminimais, labiausiai patikusiomis paskaitomis, pranešėjais, negailėjo komplimentų dvaro virtuvei, na, ir, žinoma, teikė pasiūlymus kitiems metams.

Renginio metu dalyviai turėjo galimybę susitikti su tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu veikiančiais žmonėmis,  bendrauti bei diskutuoti su bendraminčiais. Programoje vykdytos veiklos buvo orientuotos į maksimalų žinių gilinimo bei kompetencijų organizacijos nariams perteikimą. Išklausyti mokymai apie laisvės idėjas, jaunimo politiką, dalyviai įsiliejo į asmeninius, organizacinius įgūdžius bei kompetencijas ugdančias praktines veiklas, kurias, tikimės, panaudos savo skyriaus veikloje ir, žinoma, asmeniniame gyvenime. Junginys „Vasaros mokykla“ jaunimo dar niekuomet taip nedžiugino, o  momentai iš jos atmintyje išliks ir šypseną sukels dar ilgai!