Data: birželio 27, 2016 Tema: Politinės aktualijos

LR Seime dar šią kadenciją yra tikimąsi priimti naują Darbo kodekso redakciją ir jos įgyvendinimą pradėti jau kitų metų sausio 1 d., jei įstatymo nevetuos LR Prezidentė. Profesinės sąjungos bei protestuotojai prie LR Vyriausybės durų ragina valstybės vadovę Darbo kodekso įsigaliojimui užkirsti kelią, jo svarstymą atidėti kitiems metams. Lietuvos liberalaus jaunimo (LLJ) Valdyba mano, kad nėra argumentuoto tikslo dar labiau nukelti Darbo kodekso priėmimą ir vėlinti pokyčius darbo santykių reglamentavime bei valstybės modernizavimą.

„Diskusijos dėl naujojo Darbo kodekso užsitęsė ganėtinai ilgai, tačiau džiaugiamės, kad siūloma redakcija vis dar išlaiko pirmuosiuose socialinio modelio žingsniuose suformuotus tikslus: didesnių galimybių darbuotojams ir darbdaviams, darbo santykių lankstumo užtikrinimą, atvirą kelią darbo vietų kūrimui ir investicijų pritraukimui.“ – teigia LLJ Pirmininkas.

LLJ Valdybos nuomone, įsigaliojus Darbo kodeksui, darbdavys galės pasiūlyti darbuotojui darbo sutartį, geriausiai atitinkančią jo interesus (pavyzdžiui, laikinojo ar terminuotojo darbo sutartį), turės progą naudotis paprastesne samdymo ir atleidimo tvarka, kuri skatins drąsiau kurti ir legalizuoti darbo vietas. Darbuotojas įgis teisę į lankstesnes sutartis ir procedūras, galimybę dirbti individualiu grafiku, dalintis vieną darbo vietą su kitu asmeniu, ir reikalauti atsakomybės iš darbdavio. “Naujasis Darbo kodeksas leis derinti darbą ir asmeninį gyvenimą: atvers daugiau galimybių laiką skirti šeimai, savęs realizacijai ar studijoms, bei neįstatys į darbo kokybę ir efektyvumą mažinančius rėmus. Juk tikriausiai ne visiems privalu pietauti atidirbus būtent 4 darbo valandas, tad kodėl gi tai turi būti kažkieno nustatoma?”

LLJ Valdyba mano, kad naujajame Darbo kodekse įtvirtinti teiginiai dėl naujos atostogų tvarkos, išeitinių išmokų bei viršvalandžių skaičiavimo yra svarbūs, norint atkurti balansą darbdavio ir darbuotojo santykiuose, o šalia jų suformuluotos nuostatos dėl abiejų šalių teisių ir pareigų užtikrins darbo vietų kūrimą, administracinės ir biurokratinės naštos mažinimą bei subalansuotas garantijas. “Paprastas pavyzdys – įtvirtinus naująjį Darbo kodeksą, tėvai galės dalintis viena darbo vieta ir taip daugiau dėmesio skirti šeimai, studentai suderinti darbą su studijomis.” – teigia LLJ Pirmininkas.

Kitas svarbus aspektas, kurį mini LLJ Valdyba, yra darbo rinkos patrauklumas tiek užsienio, tiek vietiniams investuotojams, pasirengusiems kurti verslą Lietuvoje. „Naujasis Darbo kodeksas, įvesdamas darbo sutarčių įvairovę ir darbo grafiko lankstumą lems naujų rinkos žaidėjų įsisteigimą darbo rinkoje. Tai ypatingai svarbu siekiant į Lietuvą pritraukti dideles darbo pasiūlos galimybes laiduojančias tarptautinio verslo atstovus.“ – įsitikinęs LLJ Pirmininkas. “Verslas savo ruožtu Lietuvoje kurs darbo vietas, o tai įgalins tiek atlyginimų, tiek valstybės biudžeto didėjimą ir, savaime suprantama, didesnio visuomenės gerbūvio kūrimą.”

LLJ Valdyba yra įsitikinusi, kad naujasis Darbo kodeksas, nors ir būdamas ne iki galo tobulas, yra vienas iš tvirtų žingsnių pakeliui į stiprią ir savaveiksmę visuomenę bei modernios valstybės kūrimą. „Nėra tikslo bijoti darbo sutarčių įvairovės, pasikeitimų darbo išmokų, viršvalandžių ar atostogų reglamentavime. Svarbiausia yra galvoti apie tai, kokios priemonės padės užtikrinti, kad verslas kurtų sėkmingas darbo vietas, kad jauni žmonės kurtų gyvenimą pagal savo galimybes, kad žinotume ir atstovautume savo interesus. Naujasis darbo kodeksas yra viena iš tų priemonių.” – sako LLJ Pirmininkas. “Lietuvos liberalus jaunimas palaiko siekį įteisinti naująjį Darbo kodeksą kaip žingsnį link vakarietiškos visuomenės kūrimo. Viliamės, kad jo pusėje esantys konstruktyvūs argumentai nusvers emocijomis ir išankstinėmis nuomonėmis grįstus pasisakymus bei paspartins Darbo kodekso įsigaliojimą.“

LLJ Valdyba kviečia visus, suinteresuotus naujojo Darbo kodekso priėmimu ir įtvirtinimu dalyvauti diskusijoje su nevyriausybinėmis organizacijomis, vyksiančioje šių metų birželio 29 d., trečiadienį, nuo 16 val. Šiuolaikinio meno centre, ir kartu ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus apie darbo santykių reglamentavimą ir galimybes darbuotojams, darbdaviams ir visai visuomenei.

Rašyk komentarą