Data: birželio 18, 2016 Tema: Naujienos Politinės aktualijos

Šių metų birželio 18 d., šeštadienį Vilniuje vyks festivalio “Baltic Pride” eitynės Gedimino prospektu. Festivalio metu siekiama atkreipti dėmesį į lesbiečių, gėjų, biseksualų, transeksualų ir interseksualų (LGBT) situaciją Lietuvoje ir jos vertinimą visuomenėje. LLJ Valdyba palaiko LGBT bendruomenės iniciatyvą ne tik viešoje erdvėje atstovauti savo interesus, bet ir telkti visuomenę diskusijai dėl svarbiausių individo laisvių ir teisių kaip atviros ir brandžios, pilietiškai sąmoningos visuomenės išraišką.

Festivalis “Baltic Pride” rengiamas jau trečius metus iš eilės, vienoje iš Baltijos valstybių sostinių ir kasmet sulaukia įvairių visuomenės vertinimų, dažnai viešojoje erdvėje įplieskia koaliziją tarp LGBT bendruomenę ir jos interesus palaikančių bei jų gynimui oponuojančių visuomenės narių. LLJ Valdybos teigimu, tiek LGBT bendruomenės, tiek kiekvieno individo teisės privalo būti gerbiamos ir išklausomos, jų įgyvendinimui yra svarbu imtis atitinkamų priemonių ir dėti pastangas tam, kad valstybėje būtų kuo mažiau neapykantos, stereotipinio mąstymo ir diskriminacijos atskiroms visuomenės grupėms.

“Pastarųjų dienų diskusija visuomenėje parodė, kad mes vis dar esame pilni nepakantumo ir abejingumo šalia esančiam, negebame įsiklausyti į kito žmogaus argumentus, suprasti jo poziciją. Didelė dalis mūsų sąmonėje egzistuojančių įsitikinimų vis dar yra grįsti baimėmis, stereotipais ir išankstinėmis nuostatomis. O klausimas, kam tai visgi daro daugiau žalos – mums ar žmonėms, į kuriuos nukreipiame savo neapykantą ir baimę – lieka atviras.” – teigia LLJ Valdyba.

LLJ Valdybos nuomone, iš esmės pastaruoju metu yra susiduriama su dvejopo pobūdžio iššūkiais: informacijos apie LGBT bendruomenę sklaidos ribojimu, siekiant apsaugoti visuomenę, ir ryžto spręsti su teisinio reglamentavimo spragomis susijusias problemas trūkumu.

“Dar 2002 metais Civiliniame kodekse buvo suformuota nuostata dėl galimybės įtvirtinti civilinę partnerystę ir įstatymiškai apsaugoti silpnesniosios santykių pusės interesus bei užtikrinti, kad nesusituokusių asmenų ir ne santuokoje gimusių vaikų teisės būtų apsaugotos. Deja, šio teisinio reglamentavimo neturime dar ir šiandien.” – teigia LLJ Valdyba. “Mūsų nuomone, civilinės partnerystės neįteisinimas nėra ir negali būti argumentuojamas tuo, kad visuomenei trūksta pasiruošimo – juk žmonių teisės turi būti saugomos kiekvieną dieną.”

Kalbant apie informacijos ribojimą, atsispindintį Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme ir jo taikyme bei šiuo metu svarstomoje Lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programoje, LLJ Valdybos nuomone, svarbu pabrėžti, kad siekis apsaugoti visuomenę, ypatingai nepilnamečius, nuo taip vadinamo neigiamo poveikio, yra neracionalus.

„Slėpdami informaciją, neatsakome į nepilnamečiams svarbius klausimus, skatiname ieškoti ir remtis nepatikima informacija. Mano nuomone, būtent jauni žmonės yra ta visuomenės dalis, kurią reikia ugdyti, supažindinti, užtikrinti informacijos prieinamumą. Jeigu manome, kad pavyzdžiui, lytinio ugdymo programa turėtų būti sudaryta pagal tradicinius kanonus bei išankstines prielaidas, nevertinant mokslu grįstų argumentų, ir tikimės taip apsaugoti jaunus žmones, smarkiai klystame – informacijos apie tarpusavio santykius, egzistuojančias seksualines orientacijas ir lytines tapatybes, nepageidaujamo nėštumo nutraukimą trūkumas daro didesnę žalą nei galime įsivaizduoti“.

LLJ Valdyba reiškia palaikymą šeštadienį vyksiančioms festivalio “Baltic Pride” eitynėms. “Norime pabrėžti, jog agresiją ir neapykantą, diskriminaciją ir nepakantumą galima panaikinti tik pradedami nuo savęs: tik suvokę žmogiškumo, žmogaus autonomijos ir jo saviraiškos laisvės svarbą galėsime priimti tinkamus ir teisingus sprendimus, džiaugtis modernia ir žmonių interesus atstovaujančia valstybe bei vadintis brandžia ir atvira visuomene.” – įsitikinusi LLJ Valdyba.

Rašyk komentarą