Data: birželio 18, 2016 Tema: Politinės aktualijos

LR Seime dar šią kadenciją yra tikimąsi priimti naują Darbo kodekso redakciją ir jos įgyvendinimą pradėti jau kitų metų sausio 1 d., jei įstatymo nevetuos LR Prezidentė. Profesinės sąjungos bei protestuotojai prie LR Vyriausybės durų ragina valstybės vadovę vetuoti Darbo kodeksą, o jo svarstymą atidėti kitiems metams. Lietuvos liberalaus jaunimo (LLJ) Valdyba mano, kad nėra argumentuoto tikslo dar labiau atidėti Darbo kodekso priėmimą ir atidėti pokyčius darbo santykių reglamentavime bei valstybės modernizavimą.

„Diskusijos dėl naujojo Darbo kodekso užsitęsė tikrai nepavydėtinai ilgai. Tai yra natūralu – juk bandome pakeisti dar nuo sovietinių laikų užsistovėjusią darbo santykių reguliavimo sistemą. Tačiau net ir tokioje situacijoje svarbiausiu dalyku turi išlikti argumentai ir aiškūs tikslai, ką norime pasiekti. Formuojant ir priimant naująjį Darbo kodeksą jie, mano supratimu, visada išliko tie patys: galimybių atvėrimas, natūralios darbo santykių aplinkos formavimas ir jos liberalizavimas.“ – teigia LLJ Pirmininkas.

LLJ Valdybos teigimu, naujasis Darbo kodeksas pirmiausia atveria daugiau galimybių – atsikratyti nesavarankiškumo jausmo ir prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą – bei mažina administracinę ir biurokratinę naštą verslui.

„Galimybė pasirinkti lankstesnį darbo grafiką sumažina riziką ir kaštus tiek darbuotojams, tiek darbdaviams. Galėdamas lengviau įsidarbinti ir pasirinkti jam priimtiną darbo grafiko modelį, darbuotojas bus linkęs greičiau prisitaikyti prie aplinkos, efektyviau atliks savo darbą ir jaus didesnę atsakomybę. O svarbiausia – darbuotojas nebus pririštas prie proceso, orientuosi į projekto išpildymą“ – teigia LLJ Pirmininkas.

Kitas svarbus aspektas, kurį mini LLJ Valdyba, yra motyvacinių ir reguliuojančių priemonių santykio balansas, kurio tikslas nėra, kaip teigiama dalyje Darbo kodekso priešininkų argumentų, darbuotojo interesus aukoti vardan darbdavio ar neužtikrinti garantijų silpnesniajai pusei – darbuotojui. Priešingai, šioje vietoje yra svarbu išlaikyti abipusį ryšį ir sukurti pasitikėjimą tarp darbdavio ir darbuotojo, grįstą teisėmis, pareigomis ir atsakomybe.

Kaip teigia LLJ Pirmininkas, įsigaliojus Darbo kodeksui, darbdavys galės pasiūlyti darbuotojui darbo sutartį, geriausiai atitinkančią jo interesus (pavyzdžiui, laikinojo ar terminuotojo darbo sutartį), turės progą naudotis paprastesne samdymo ir atleidimo tvarka, kuri skatins drąsiau kurti ir legalizuoti darbo vietas. Tuo tarpu darbuotojas vėlgi įgyja teisę į lankstesnes sutartis ir procedūras, galimybę dirbti individualiu grafiku (šiandien miegu, rytoj dirbu visą dieną, bet svarbiausia, kad tinkamai atlieku savo darbą), dalintis vieną darbo vietą su kitu asmeniu, ir reikalauti atsakomybės iš darbdavio.

„Pirmiausia tai lems lengvesnį naujų rinkos žaidėjų – ypatingai jauno, smulkaus verslo – įsisteigimą darbo rinkoje. Elementaru – kuo mažesnė administracinė ir biurokratinė našta, tuo lengviau verslui ateiti ir įsitvirtinti naujoje darbo rinkoje, o jau savo veiklą vystančiam pritraukti investicijų tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu.“ – įsitikinęs LLJ Pirmininkas.

LLJ Valdybos teigimu, labai svarbu yra atsižvelgti į faktą, kad Darbo kodeksas yra teisinė priemonė, kuria gali pasinaudoti kiekviena darbo santykių pusė, norėdama apginti savo interesus, todėl yra labai svarbu neleisti jo teiginių formavimo uzurpuoti vienai interesų pusei. „Profesinės sąjungos, ginančios darbuotojų interesus, svarstant naująjį Darbo kodeksą buvo garsiausiai trimituojanti pusė. Mano nuomone, ji tai darė ypatingai sėkmingai, tačiau nevengė remtis emocijomis ir nepagrįsta išankstine nuomone. Į tai verta atsižvelgti ir, žinant, kad profesinės sąjungos Lietuvoje atstovauja mažiau nei dešimtadalį darbuotojų, priimti visai visuomenei tinkamus sprendimus. Mes negalime leisti, kad jų interesai nusvertų jaunų žmonų, jauno verslo ir užsienio investuotojų interesus, kurie, mano įsitikinimu, yra grįsti lankstumu, atvirumu ir autonomija.“

LLJ Valdyba yra įsitikinusi, kad naujasis Darbo kodeksas yra vienas iš tvirtų žingsnių pakeliui į stiprią ir savaveiksmę visuomenę bei modernio valstybės kūrimą. „Nėra tikslo bijoti darbo sutarčių įvairovės, pasikeitimų darbo išmokų, viršvalandžių ar atostogų reglamentavime. Svarbiausia yra galvoti apie tai, kokios priemonės padės užtikrinti, kad verslas kurtų sėkmingas darbo vietas, kad jauni žmonės kurtų gyvenimą pagal savo galimybes, kad žinotume ir atstovautume savo interesus. Naujasis darbo kodeksas yra viena iš tų priemonių. Tad raginame LR Prezidentę leisti įsigalioti naujajam Darbo kodeksui.“ – sako LLJ Pirmininkas.

Rašyk komentarą