Šį savaitgalį Lenkijos sostinėje Varšuvoje ir visoje šalyje bei prie jos ambasadų užsienyje vyko masiniai mitingai prieš valdžios bandymus dar griežčiau reglamentuoti abortus. Siūloma, jog abortą nelegaliai pasidariusios moterys ir joms talkinę medikai būtų baudžiami nuo 3 iki 5 metų kalėjimo, o abortai būtų visiškai uždraudžiami be jokių išimtinų atvejų. Lietuvos liberalaus jaunimo (LLJ) Valdybos nuomone, tokie teiginiai pažeidžia žmogaus teisę pasirinkti ir neįvertina realybėje egzistuojančios rizikos moters gyvybei.

Abortas yra savaiminis ar dirbtinis nėštumo nutraukimas ankstesnėje nėštumo stadijoje, kurio pasekmė yra negimusios gyvybės žūtis, arba kitais žodžiais tariant, nėštumo nutraukimas. Šiuo metu Lenkijoje galioja vienas griežčiausių Europos Sąjungoje nėštumo nutraukimo reglamentavimų ir gali būti atliekamas tik trimis išimtiniais atvejais: po išprievartavimų, iškilus grėsmei moters gyvybei ir vaisiaus išsigimimo atveju. Tad norinčioms nutraukti nėštumą lenkėms šios procedūros yra atliekamos nelegaliai, tokiu būdu padidinant riziką jos gyvybei.

Dabartiniu siūlymu, abortai būtų visiškai uždraudžiami, o juos norinčios pasidaryti moterys – baudžiamos laisvės atėmimu iki 5 metų. Katalikiškų organizacijų paruoštame įstatymo projekte yra numatyta į kalėjimus sodinti ne tik nelegaliai abortą pasidariusias moteris, bet ir tas, kurios nesugebės įrodyti, kad vaisių prarado dėl natūralaus persileidimo.

LLJ Valdybos nuomone, kaimyninės valstybės politikų siūlymas – toli gražu arti realybės ir visiškai prieštarauja sveikam protui. “Manome, kad iki gimimo vaisius turėtų būti traktuojamas kaip neatskiriama moters kūno dalis, suteikiant jai apsisprendimo teisę. Atsakant į klausimą dėl teisinio abortų reglamentavimo ir valstybės indėlio į šią problemą, svarbiausia yra pabrėžti, kad siekis sumažinti abortų skaičių yra teisingas ir reikalingas, tačiau reguliavimu pagrįstų priemonių efektyvumas turi būti tinkamai įvertintas.” – teigia LLJ Politinių reikalų koordinatorė Kotryna Tamkutė.

Statistiniai skaičiavimai rodo, jog teisinis abortų statusas valstybėje ir jų lygis nepasižymi stipria koreliacija. Šalyse, kur šios procedūros kriminalizuotos, moterų nėštumo nutraukimo lygis yra aukštas (Jungtinių Tautų duomenimis, skaičiai skiriasi pakankamai žymiai: ten, kur abortai draudžiami, svyruoja nuo 30-60 abortų 1000 moterų, o ten, kur nedraudžiami – 5-15 moterų iš 1000 nutraukia nėštumą). Taip pat reikia paminėti ir saugumo ryšį su abortų legalumu, turinčiu įtakos moterų mirtingumui ir sveikatai (valstybėse, kuriose abortai daromi nelegaliai, mirtingumas yra žymiai didesnis).

“Teisinis abortų draudimas ar ribojimas nėra tinkamiausias kelias, siekiant didinti pagarbą gyvybei, nes implikuoja tikslą sunaikinti pasekmes, o ne analizuoti ir dirbti su priežastimis. Nėštumo nutraukimas yra neigiamas socialinis reiškinys, tačiau norint spręsti problemą, susijusią tiek su teisės į gyvybę, tiek su teisės į pasirinkimą aspektais, svarbiausia yra koncentruotis į šeimos planavimo priemonių prieinamumą ir didesnį visuomenės informavimą apie jas, gerinti sąlygas tinkamam išsilavinimui, ekonominei ir socialinei padėčiai įgyti. Ir, žinoma, turi būti užtikrinta, kad moters sprendimas būtų informuotas ir laisvas, nenulemtas socialinių priežasčių.” – įsitikinusi Kotryna Tamkutė.