Šių metų vasario 20-21 dienomis Vilniuje įvyko Baltijos valstybių liberalių jaunimo organizacijų susitikimas, kuriame dalyvavo Lietuvos liberalaus jaunimo (LLJ), Latvijos “Latvijas attīstībai Jaunatnes nodaļa”, Estijos “Reformierakond” ir Lenkijos “Projekt:Polska” atstovai. Susitikimo metu buvo aptartos tolimesnio bendradarbiavimo gairės, sutarta dėl svarbiausio organizacijų siekiamo rezultato – įtraukti į Europos Sąjungos darbotvarkę Baltijos šalių liberaliam jaunimui rūpimus klausimus bei atstovauti juos ne tik regiono, bet ir visos Europos mastu.

Poreikis surengti minėtų Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos valstybių liberalių jaunimo organizacijų susitikimą išryškėjo tuomet, kai buvo atkreiptas dėmesys į efektyvios komunikacijos tarp organizacijų bei abipusio informavimo stoką ir į ne pirmi metai susilpnėjusią regiono interesų reprezentaciją Europos Sąjungos kontekste, ypač pabrėžiant atstovavimą institucijų lygmenyje.

“Lietuvos liberalus jaunimas visuomet buvo organizacija, turinti aiškią ambiciją atstovauti liberalias idėjas tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu ir šioje srityje dirbanti jau ne pirmus metus. Šiuo metu mes matome daugybę iššūkių, kurie turi būti svarstomi ir mūsų regione, ir visoje Bendrijoje. Turime kalbėti ir apie piliečių, kaip laisvų bei atsakingų individų poreikius, apie dezinformaciją iš Rytų ir asmens duomenų saugumą, apie Europos Sąjungos žemės ūkio politiką, diskutuoti jaunimo užimtumo, įsitraukimo bei pilietiškumo klausimais. Mūsų pozicija turi būti išgirsta ir svarstoma.” – įsitikinęs LLL Pirmininkas.

Pasak LLJ atstovų, tokį pat ryžtą bei suinteresuotumą parodė ir Estijos, Latvijos bei Lenkijos liberalios jaunimo organizacijos, tad buvo nuspręsta kartu imtis pirmųjų žingsnių link kokybiškesnės tarpusavio komunikacijos bei kokybiško viso regiono jaunimui aktualių problemų atstovavimo.

Susitikimo metu minėtų organizacijų atstovai priėmė bendrą nutarimą kurti platformą, kurioje būtų teikiama visa reikalinga informacija apie regione veikiančias liberalias idėjas atstovaujančias jaunimo organizacijas. Tai esą padės ne tik geriau koordinuoti veiklą bei siekti bendrų rezultatų, bet ir bus prisidedama prie jaunimo veiklos aktyvinimo, informavimo ir interesų išsigryninimo.

Taip pat susitikimo dalyviai nusprendė pavasarį vyksiančiame LYMEC kongrese teikti rezoliuciją dėl priemonių prieš propagandą bei dezinformaciją Baltijos valstybių regione ir visoje Europos Sąjungoje. “Manome, kad šiuo metu nėra naudojama pakankamai priemonių, kurių pagalba jaunimas tiek mūsų regione, tiek visoje Europoje gebėtų atpažinti propagandos įrankius ir į juos reaguoti, o pačiai Europos Sąjungai trūksta suinteresuotumo kovojant su vidaus iššūkiais – informacijos klastojimu, duomenų nesaugumu ir priešiška politine įtaka.” – teigė LLJ Pirmininkas.

Prie diskusijos stalo nevengta kalbėti ir apie Europos Sąjungos žemės ūkio politiką, kuri, pasak, Estijos atstovų, greitu metu gali pasidaryti labai nepalanki jauniesiems regiono ūkininkams. Tai esą turės įtakos žemės ūkio sektoriaus mažėjimui visose valstybėse, bet ir smarkiai pablogins sąlygas jauniesiems ūkininkams.

“Nors tai ir buvo pirmasis Baltijos šalių liberalių jaunimo organizacijų susitikimas, tačiau tikrai ne paskutinis. Esu įsitikinęs, jog šį savaitgalį žengėme pirmą, tačiau labai tvirtą ir aiškų žingsnį, siekiant stiprinti ne tik Baltijos šalių, bet jaunimo interesų atstovavimą Europos Sąjungos kontekste.“ – tvirtino LLJ Pirmininkas.