Penktadienio rytą radijo stoties “Žinių radijas” laidoje ,,Atviras pokalbis” Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio atstovas Andrius Mazuronis išsakė mintis, kuriomis prilygino Lietuvos liberalų jaunimą partiniam Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio jaunimui. Lietuvos liberalaus jaunimo Valdyba, reaguodama į šio politiko žodžius, pabrėžia, kad Lietuvos liberalus jaunimas yra nepartinė jaunimo organizacija, savo veikloje palaikanti liberalius sprendimus ir idėjas.

“Lietuvos liberalus jaunimas yra nepartinė, nepriklausoma, nevyriausybinė jaunimo organizacija. Nuo pat įsikūrimo laikų siekėme, kad mūsų veikloje pirmiausia būtų atspindėta liberali ideologija, jos vertybės ir principai bei kiekvienai nevyriausybiniame sektoriuje veikiančiai jaunimo organizacijai svarbūs elementai: narių interesų atstovavimas, aktyvaus įsitraukimo į pilietinę veiklą ir jaunimo politiką skatinimas. Visada buvome, esame ir būsime prieš bet kokį mūsų siejimą bei tapatinimą su bet kokia politine partija” – teigia LLJ Pirmininkas.

Tai pagrindžia, tiek istorinės perspektyvos faktai, tiek dabartinė organizacijos veikla. Lietuvos liberalaus jaunimo veiklos ištakomis galima laikyti dar 1988 metais Vilniaus universitete gimusias diskusijas klausimais, susijusiais su išsivadavimu iš fizinės ir moralinės priespaudos. Netrukus iš nedidelių susitikimų išaugo didelė organizacija ir 1991 metų lapkričio 30 d. – gruodžio 1 d. įvyko Steigiamoji nacionalinės liberalaus jaunimo organizacijos Sueiga, kurioje buvo išrinktas pirmasis Lietuvos liberalaus jaunimo Pirmininkas ir patvirtinti organizacijos veiklą reglamentuojantys dokumentai. Šiuo metu Lietuvos liberalus jaunimas vienija per pustrečio tūkstančio liberaliai mąstančių jaunuolių visoje Lietuvoje, vykdo pilietines iniciatyvas, ugdo verslius ir savarankiškus tiek politinius, tiek visuomeninius lyderius, savo veiklą įprasminančius įvairiausiuose kontekstuose.

Kaip teigia dabartinis Lietuvos liberalaus jaunimo Pirmininkas, pavadinimas “Lietuvos liberalus jaunimas” įkūnija pačią laisvės idėją. “Jau nuo pat pirmųjų žingsnių mes atsiribojome nuo bet kokių “sąjungų”, “lygų”, “organizacijų” ar “asociacijų”.

Ir visgi, aiškus organizacijos atsiribojimas nuo bet kokios partijos nėra visiems žinomas. Radijo stoties “Žinių radijas” laidoje “Atviras pokalbis”, paklaustas, ko reikia kiekvienai politinei partijai, kad ji sėkmingai pritrauktų į savo gretas jaunus žmones, dabartinis Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio narys Andrius Mazuronis kaip pirmą dalyką įvardijo partinės jaunimo organizacijos svarbą.

“Iš tiesų politinė partija turi turėti labai stiprią jaunimo organizaciją tam, kad asmenys galėtų augti politinėje struktūroje nuo mokyklos laikų, aš taip pasakyčiau, net ne nuo studijų laikų, bet nuo mokyklos laikų ir šioje vietoje labai džiugu, kad liberalaus jaunimo organizacija per visą Lietuvą iš tiesų yra labai stipri ir viena iš stipriausių. Tai labai džiugina ir tai duoda labai daug papildomų žmonių, vis nuolat augančių ir papildančių į bet kokius rinkimus.” teigė Andrius Mazuronis.

Pasak Lietuvos liberalaus jaunimo Valdybos, teigimas, kad Lietuvos liberalus jaunimas turi būti išskirtinai siejamas su bet kokia partija, yra niekuo nepagrįstas ir neteisingas. Remiantis išvardintais argumentais, skatiname jau ne pirmus metus politikoje veikiantį Andrių Mazuronį neklaidinti visuomenės ir nesieti Lietuvos liberalaus jaunimo su partine struktūra.

“Šioje vietoje reikia paminėti esminius dalykus. Pirma, Lietuvos liberalaus jaunimo struktūra yra aiškiai atsieta nuo bet kokios partijos struktūros ir nei vienos pusių nejungia jokie atskaitomybės, pareigos ar teisiniai ryšiai. Antra, tiek bet kokios partijos, tiek organizacijos strategija, veiklos planai ir darbotvarkė yra visiškai skirtingi ir atskirai sudaromi. Trečia, nei organizacacijos Pirmininkas, nei Valdybos nariai nėra jokios partijos nariai.” – teigia LLJ Pirmininkas.