Šių metų gegužės 15 d. prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos buvo paminėta Laisvės nuo mokesčių diena. Tai simbolinė diena metuose, kai vidutinis mokesčių mokėtojas nustoja dirbti valdžiai ir pradeda dirbti sau.

Lietuvos liberalaus jaunimo organizacija (LLJ), siekdama atkreipti dėmesį į Lietuvoje egzistuojančią didelę mokestinę naštą, surengė viešąją akciją. Akcijos metu LLJ nariai įteiks Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos darbuotojams didžiulį maišą mokesčių naštos su užrašu “Paskutinis įnašas į valstybės biudžetą – nuo šiandien dirbsime sau”.

“Kiekvienais metais minėdami laisvės nuo mokesčių dieną, raginame tiek savo organizacijos narius, tiek visą visuomenę atkreipti dėmesį  į tai, kokią didelę dalį savo sukuriamo produkto, į kurio sąvoką įeina tiek mūsų laikas, tiek įdėtas darbas, atiduodame valstybei mokesčių pavidalu. Šie mokesčiai yra panaudojami valstybės viešojo sektoriaus išlaikymui – finansuojami valdininkų atlyginimai, sveikatos, švietimo, kitos valstybės paslaugos.” – teigia LLJ Pirmininkas.

Laisvės nuo mokesčių diena yra naudinga tuo, kad ji parodo, kokią dalį savo laiko skiriame tam, kad į biudžetus sumokėtume visus mokesčius. Šią dieną mokesčių mokėtojai gali priminti apie save valdžiai, reikalauti mokesčių naštos sumažinimo bei efektyvesnio mokestinių pajamų panaudojimo. Laisvės nuo mokesčių diena primena Lietuvos gyventojams, kad didžiausią jų išlaidų dalį sudaro ne išlaidos maistui ar būstui, o būtent mokesčiai.

“O didžiausia bėda yra ta, kad kiekvienais metais laisvės nuo mokesčių diena ateina vis vėliau. Tai reiškia, kad metai iš metų mokesčių našta Lietuvos gyventojams tik didėja.” – įsitikinęs LLJ Pirmininkas.

Laisvės nuo mokesčių diena kiekvienais metais yra apskaičiuojama Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) ekspertų  pagal santykinės valdžios išlaidų naštos rodiklį, parodantį, kokią žmogaus sukuriamų pajamų dalį paima valdžia ir perskirsto per nacionalinį biudžetą ir nebiudžetinius fondus. Kasmet LLRI pateikia prognozuojamą Laisvės nuo mokesčių dieną, skaičiuojamą remiantis biudžeto įstatymais ir Finansų ministerijos prognozėmis dėl ekonomikos augimo.