Lietuvos liberalus jaunimas (LLJ) reiškia palaikymą siūlomiems civilinio kodekso papildymams ir pataisoms, įteisinančios registruotą partnerystę Lietuvoje. LLJ Valdybos nuomone, toks sprendimas ne tik užpildytų dar prie 15 metų civiliniame kodekse įtvirtintas spragas, bet ir garantuotų asmens laisvo pasirinkimo bei žmogaus teisių užtikrinimą Lietuvoje.

LR Seimui pateiktu projektu siūloma apibrėžti, kad partnerystė yra pilnametystės sulaukusių, giminystės ryšių nesiejamų ir santuokos nesudariusių sugyventinių monogamijos principu paremtas bendras gyvenimas šeimoje, abiems partneriams notariškai patvirtinus pareiškimą dėl partnerystės ir pasirašius sutartį. Taip pat projektu siūloma įtvirtinti, kad partneriai sutartimi nustato bendrai įgyto ir naudojamo turto padalijimo klausimus pasibaigus jų bendram gyvenimui. Pabrėžiama, kad partnerystė įstatyminio reguliavimo aspektu yra paprastesnė nei santuoka. Partnerystė gali būti nutraukiama skaidriai ir be ilgų teisinių ginčų, su kuriais susiduriama išsituokiant.

„Tai, kad žmonės gyvena kartu, tačiau nėra susituokę, nereiškia, kad jų gyvenimas negali būti pilnavertis, tai yra grįstas tokiomis pačiomis teisėmis kaip ir bažnytine ar konstitucine prasme suprantamo santykio sąvokomis. Tai reiškia, kad ir nesusituokę asmenys, kurių šiuo metu tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje daugėja, turi turėti tokias pat teises į savo turto apsaugą, paveldėjimo galimybes ir kt.“ – įsitikinęs LLJ Pirmininkas.

Pasak, LLJ Valdybos, modernioje visuomenėje tokie sprendimai – dėl partnerystės įteisinimo ir praktinio veikimo –  yra reikalingi dėl esminių, tačiau labai paprastų dalykų: laisvu noru paremtos galimybės pasirinkti, stabilumo socialine ir finansine prasme bei visuomenės atvirumo principo garantavimo. Teikiamame įstatymo projekte yra fiksuojama dviejų partnerių lygybė prieš įstatymą, stabilus jų teisinis statusas ir interesų gynimas.

„Tokia tvarka jau galioja Estijoje – valstybėje, kuriai ir pavydime, ir paslapčia žavimės, galbūt jau atėjo pats metas ir Lietuvai žengti pirmuosius žingsnius?“

Vilniaus miesto skyriuje, palaikant civilinio kodekso pakeitimus ir partnerystės instituto įteisinimą, kilo spontaninė akcija, kurios metu tiek organizacijos nariai, tiek įvairūs visuomenės atstovai pasisakė už partnerystės įteisinimą, fotografuodamiesi su užrašu: „#UžPartnerystę“. „Kelių dienų bėgyje išplitusi iniciatyva mūsų elektroninio pašto dėžutes užpildė daugiau nei 300 nuotraukų, tai rodo, kad ypatingai jaunimui tokios idėjos yra svarbios ir bus stipriai palaikomos.“ – teigia Vilniaus liberalaus jaunimo Valdyba.

LLJ Valdyba planuoja tęsti siūlomo įstatymo palaikymą, savo poziciją siųsdama LR Ministrui Pirmininkui ir LR Seimo nariams, bei kviesti juos paliaikyti asmens pasirinkimo laisvės idėją.