Lietuvos liberalus jaunimas (LLJ) reiškia pritarimą LR Vyriausybės veiksmams, kuriais siekiama palengvinti veiklos sąlygas smulkiesiems verslininkams, tačiau tuo pat metu LLJ Valdyba yra susirūpinusi diskriminacinėmis lengvatų prielaidomis bei LR Vyriausybės neatsižvelgimu į egzistuojantį pridėtinės vertės mokesčio (PVM) neracionalumą.

Trečiadienį įvykusiame LR Vyriausybės posėdyje buvo pritarta PVM įstatymo pakeitimo projektui, įteisinančiam nuostatą, kad smulkieji verslininkai, kurių metinės pajamos yra mažesnės kaip 60 tūkst. eurų, pridėtinės vertės mokestį galėtų mokėti tik gavę atlygį už prekes ar suteiktas paslaugas, t.y. privalomą mokėjimą per kalendorinį mėnesį pratęsti iki kalendorinio pusmečio.

„Iš tikrųjų reikia pasveikinti LR Vyriausybę už puikų ėjimą link verslo gerinimo sąlygų Lietuvoje. Šis sprendimas, jeigu bus priimtas Seime, leis smulkiosioms įmonėms sumokėti PVM tada, kai tam turės realesnius pajėgumus, ir įgalins turėti daugiau apyvartinių pajamų. Tačiau ar tai tikrai tai yra tai, ko šiuo metu reikia verslui, ypatingai smulkiajam?“ – klausia LLJ Pirmininkas.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, PVM siekia 21 proc., o PVM mokėjimo lengvata gali naudotis žemės ūkio produkcijos tiekėjai. Numatomame PVM įstatymo projekte, verslas, kurio metinės pajamos nesiekia jau minėtų 60 tūkst. eurų,  PVM turės mokėti tada, kai leis galimybės. Tuo galės pasinaudoti 33 proc. mokėtojų.

Tačiau, pasak LLJ Valdybos, toks mechanizmas kelia kelis labai paprastus klausimus: kuo pagrįstas yra būtent 60 tūkst. eurų metinės apyvartos nustatymas ir kokių pasekmių tai gali turėti verslo vystymosi skaidrumui?

„Pastaruoju metu Lietuvoje nevengiama nauja diskriminacijos forma valstybės mokestinės politikos kontekste: iš pradžių buvo nustatytas mažosios bendrijos vadovo, kuris dar gali pretenduoti į mokesčių lengvatas, amžiaus cenzas, dabar išskiriamas tam tikras pajamas generuojantis verslas. Ir vis dėlto tai tik dar vienas reguliavimas: vienur pridėjo, kitur atims, o verslui ir vėl teks ieškoti, kaip balansuoti. Belieka tikėtis, kad tik skaidriais būdais.“ – savo mintimis dalinasi LLJ Pirmininkas.

LLJ Valdyba primena, kad dar 2009 m. buvo padidintas PVM tarifas iki 21 proc. Nepaisant to, kad tokį jį laikyti buvo žadama tik laikinai, dabartinė Vyriausybė nesiryžta imtis veiksmų ir bent jau grąžinti į prieš tai buvusį lygį, jau nekalbant apie PVM mažinimą.

Pasak LLJ Pirmininko, PVM tarifo visuotinis mažinimas yra tai, ko šiuo metu reikia verslui. Tai padėtų išvengti gyventojų perkamosios galios mažėjimo, bandymų pasislėpti „šešėlyje“ ir apskritai mažinti mokestinę naštą verslui.