Nuo kitų metų Lietuvoje siūloma plėsti nekilnojamojo turto (NT) mokesčių bazę, tai yra sumažinti apmokestinamojo turto mokesčio tarifą nuo 1 proc. iki 0,5 proc. Iš pirmo žvilgsnio, tai galima laikyti gražiu gestu, kuriuo tarsi lengvinama mokesčių našta visiems mokesčių mokėtojams. Tačiau lazda visada turi du galus, todėl yra pravartu atsižvelgti ir į ne tokius akivaizdžius šio siūlymo paketo, iš vienos pusės sumažinančio tarifą, bet iš kitos – dar stipriau išplėsiančio mokestinę bazę, padarinius visuomenei.

Lietuvos liberalaus jaunimo (LLJ) nuomone, nekilnojamo turto mokesčio peržiūrėjimas, mažinant apmokestinamojo turto vertę, turi du aspektus. Pirmasis numato visiškai neracionalų mokesčių naštos didinimą mokesčių mokėtojams, nes siekiant pritraukti kuo daugiau lėšų į valstybės biudžetą, sumažinamas ne tik tarifas (nuo 1 proc. iki 0,5 proc.), bet ir nuleidžiama apmokestinamojo nekilnojamojo turto vertė nuo šiuo metu esamos 1 mln. litų vertės iki 759.616 Lt (220 000 Eur). Tai reiškia, kad toks reguliavimas skaudžiausiai gali paliesti vidutinės ekonominės klasės atstovus, uždedant jiems papildomą naštą ir tuo būdu ją silpninant. Nepaisant to, kad viešumoje yra susiformavusi nuomonė, jog nekilnojamojo turto mokestis dažniausiai yra siejamas su dideles pajamas gaunančiais žmonėmis, turinčiais prabangias vilas bei aukščiausios klasės automobilius ar jachtas Nidos prieplaukoje, tačiau šis siūlomas nekilnojamojo turto tarifo sumažinamas ir kartelės nuleidimas pirmiausia palies kad ir nedidelį turtą turinčias šeimas. Pačiame Nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme yra įtvirtinti objektai (gyvenamieji, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio pastatai) dažnu atveju net neturi nieko bendra su „prabangos“ sąvoka.

Antrasis aspektas suponuoja išvadą apie valdžios neveiksnumą, priimant svarbius valstybei sprendimus ir rinkiminių pažadų nesilaikymą. Šiuo metu pozicijoje esančių partijų pagrindinėse nuostatose gausu nuorodų į viduriniosios klasės atstovų socialinės padėties gerinimą bei bendros socialinės atskirties mažinimą. Tačiau sprendimas peržiūrėti nekilnojamojo turto mokesčių bazę ne tik ją akivaizdžiai didina, bet ir dar kartą įrodo, jog šios politinės jėgos pamiršo savo populistinius idėjinius principus bei tai, jog jomis pasitikėti negalima. Patyrus nesėkmę apmokestinant turtą, kurio vertė yra didesnė nei 1 mln. litų, dabar yra bandoma atsigriebti mažinant vertės kartelę. Todėl šiuo metu belieka laukti, kol tariamas prabangos mokestis galiausiai pataps visuotiniu mokesčiu.

Lietuvos liberalus jaunimas (LLJ), atsižvelgdamas į siūlomą nekilnojamojo turto įstatymą, ragina:

1)         Valdžioje esančias politines partijas pagaliau apsispręsti dėl savo vykdomos mokesčių politikos ir aiškiai išdėstyti, kokių tikslų jos siekia, norėdamos priimti vieną ar kitą su mokestine sistema susijusį įstatymą ir nebeklaidinti visuomenės, kuomet yra kalbama apie mokesčių naštos didinimą kaip apie prabangos mokesčio įvedimą;

2)         Atsižvelgti į tai, jog nėra racionalu kelis kartus apmokestinti ir pajamų, ir už jas įsigyjamo nekilnojamojo turto;

3)         Suvokti, jog toks nekilnojamojo turto mokestinės bazės peržiūrėjimas labiausiai pakenks būtent mažas ir vidutines pajamas gaunančius Lietuvos valstybės piliečius, o būtent tai visiškai prieštarauja valdančiųjų partijų oficialiai pozicijai ir silpnina valstybę iš vidaus;

4)         Įsisąmoninti, kad toks mokestinės bazės plėtimas realiai nesukurs jokios pridėtinės vertės valstybės biudžetui, tik priešingai padidins mokesčio administracines išlaidas ir kontrolę.